อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

กพท.ประกาศให้"ชาร์ตเตอร์ไฟล์ท"ถ่ายผู้โดยสารไม่เกิน2ชม.

กพท. คลอดประกาศอนุญาตให้เครื่องบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารเปลี่ยนลำทำการบินเข้า-ออกไทยได้ ยังคุมเข้มโควิด-19 ให้เวลาเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารไม่เกิน 2 ชั่วโมง ขณะที่เที่ยวบินพาณิชย์ยังห้ามบินเข้าไทย พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 18.11 น.

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) แจ้งว่า นายศรัณย์ เบ็ญจนิรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการ กพท. ได้ลงนามในประกาศ กพท. เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 4) โดยมีสาระสำคัญคือ เพิ่มเงื่อนไขการอนุญาตทำการบินของอากาศยาน จากฉบับที่2และ3 คือ อากาศยานเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ หรือชาร์ตเตอร์ไฟล์ท (Charter flight) ที่มีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger)
 
สำหรับแนวปฏิบัติสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ มีดังนี้ 1. ต้องเป็นการต่อเครื่อง (Transfer) ระหว่างเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เท่านั้น 2. จัดให้มีการกำหนดเส้นทาง (Seal Route) และพื้นที่เฉพาะสำหรับการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารโดยจะแบ่งแยกพื้นที่การใช้งานออกจากบริเวณอื่น ๆ ของสนามบิน 3. กำหนดเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 ชั่วโมง(ชม.)ในการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน หรือใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อในอาคารให้น้อยที่สุด
 
4. ลูกเรือและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องป้องกันตนเองโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด และ 5.สายการบินจะต้องปฏิบัติตามประกาศของ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ในส่วนของเที่ยวบินพาณิชย์แบบปกติ (Commercial flight) ยังไม่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าไทย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14