อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

แขวงฯ พะเยาพร้อมลุยขยาย4เลน3,846ล้าน

แขวงฯ พะเยาพร้อมมากลุยสร้าง 4 เลน 3,846 ล้าน วิ่งฉิวจากดอกคำใต้-เทิง เชื่อมสปป.ลาว ส่วนสายแม่กา-เชียงราย ปรับปรุงให้เรียบกริ๊บ   อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.32 น.

นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 63-64 แขวงฯ ดำเนินโครงการขยายทางหลวงในความรับผิดชอบจาก 2 ช่องจราจรไปกลับเป็น 4 ช่องไปกลับพร้อมปรับปรุงผิวทาง โดยใช้งบประมาณรวม 3,846 ล้านบาท ดังนี้ งบฯ 64 มีโครงการก่อสร้างทางหลวง (ทล.) สาย 1202 ตอนพะเยา-สันต้นแหน ช่วง กม.ที่ 8+500 พื้นที่ อ.เมือง จ.พะเยา จนถึง กม.ที่ 37+782 อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ระยะทาง 29.2 กม. งบประมาณ 1,100 ล้านบาท ขยายจาก 2 ช่องไปกลับ เป็น 4 ช่องไปกลับ เตรียมเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเริ่มสร้างในปี 64 แล้วเสร็จปี 66 ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี   

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งรองรับการเปิดบริการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่เน้นขนส่งสินค้าทางบกสู่ทางรางทั้งภายในและนอกประเทศไปที่ด่านพรมแดนเชียงผ่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เชื่อมต่อ สปป.ลาว

นายพูนศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนปีงบฯ 63  มีโครงการเพิ่มช่องจราจรทล. 1021 สาย อ.ดอกคำใต้-อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ-อ.เทิง รวม 37 กม. งบประมาณรวม 2,047 กว่าล้านบาท จาก 2 ช่องไปกลับเป็น 4 ช่องไปกลับ แบ่งดำเนินงาน 3 ตอน ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้าง ทล.1021 สาย อ.ดอกคำใต้-อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ-อ.เทิง ตอน 1 ช่วงระหว่าง กม.ที่ 58+200 พื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา จนถึง กม.ที่ 75+000 พื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ระยะทาง 12 กม. งบประมาณ 637,621,800 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 12 ก.ย.63-1 ก.ย.65 ใช้เวลา 720 วัน 

2.โครงการก่อสร้าง ทล.1021 สาย อ.ดอกคำใต้-อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ-อ.เทิง ตอน 2 ช่วง กม.ที่ 75+000 พื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา จนถึง กม.86+000 อ.ภูซาง จ.พะเยา 11 กม. งบประมาณ 728,269,200 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 ต.ค.63-22 มิ.ย.65 ใช้เวลา 630 วัน และ 3.โครงการก่อสร้าง ทล.1021 สาย อ.ดอกคำใต้-อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ-อ.เทิง ตอน 3 ช่วง กม.ที่ 86+000 อ.ภูซาง จ.พะเยา จนถึง กม.ที่ 100+019 อ.เทิง จ.เชียงราย 14 กม. งบประมาณ 681,959,900 บาท เริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค.63-20 ต.ค.65 ใช้เวลา 750 วัน ทั้ง 3 ตอนมีบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัดเป็นผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างแล้วได้เร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้ผู้ใช้ทาง ปัจจุบันถนนสายนี้มีปริมาณจราจร 8,000 คันต่อวัน เมื่อแล้วเสร็จ 4 ช่อง จะรองรับปริมาณจราจรเพิ่มเป็น 20,000-30,000 คันต่อวัน รวมทั้งช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวน้ำตกภูซาง จ.พะเยา และ ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย ด้วย 

นอกจากนี้ แขวงฯ ยังดำเนินโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) สาย ต.แม่กา-พะเยา (เป็นตอนๆ) ช่วง กม.ที่ 814+000 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จนถึง กม.ที่ 881+325 อ.พาน จ.เชียงราย 27.887 กม. งบประมาณ 699,548,300 บาท ปัจจุบันมีขนาด 4 ช่องไปกลับ มีปริมาณการจราจรหมื่นกว่าคันต่อวัน สภาพผิวทางชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ จึงปรับปรุงผิวทางใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทาง รวดเร็ว และปลอดภัยด้วย โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วิศวกรรมเป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญาวันที่ 12 ก.ย.63 -2 ส.ค.65 ใช้เวลาก่อสร้าง 690 วัน 
         
Photo Credit /ขอบคุณภาพจาก : แขวงทางหลวงพะเยา 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12