อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ถนนทช.ปลอดภัยคว้ารางวัลอันดับ 1 "GRAA 2020"

กรมทางหลวงชนบท คว้ารางวัลอันดับ 1 GRAA 2020 ด้านความปลอดภัยทางถนน จากสมาพันธ์ทางหลวงโลก (International Road Federation : IRF) ประเทศสหรัฐอเมริกา  พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.14 น.


นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ อันดับที่ 1 สาขาความปลอดภัย Global Road Achievement Awards (GRAA) เรื่องการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการ จากสมาพันธ์ทางหลวงโลก International Road Federation (IRF) ในการส่งผลการดำเนินงานด้านการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคมของประเทศ เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับสากล ณ สมาพันธ์ทางหลวงโลก (IRF) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

นายปฐม กล่าวต่อว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนให้ดียิ่งขึ้น โดย ทช. ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในสาขาด้านความปลอดภัย เป็นการนำแนวทางทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาสำรวจหาพิกัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผ่านระบบสารสนเทศ (Road Safety Audit System : RSAS) ซึ่งสามารถแสดงสภาพปัจจุบันของถนนให้ผู้ตรวจสอบสามารถวิเคราะห์เลือกชุดของมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมได้ และตรวจหาระดับความเสี่ยงผ่านวิธีการประเมินระดับความปลอดภัยของถนน โดยเป็นไปตามหลักการของ International Road Assessment Program (iRAP)  นายปฐม กล่าวอีกว่า นับเป็นรางวัลสำคัญที่ ทช. ได้รับจากการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เป็นที่แรกของประเทศไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของ ทช. ในการปฏิบัติหน้าที่บำรุงรักษาและปรับปรุงความปลอดภัยโครงข่ายทางหลวงชนบท ปัจจุบัน ทช. ได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบมากกว่า 47,000 กม. โดยประมาณร้อยละ 10 ของถนนทั้งประเทศ ทั้งนี้ ทช. ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนให้เกิดความยั่งยืน 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น