อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ธปท.แจงโมบายแบงก์กิ้งหลายแห่งล่ม เหตุจ่ายบิล-ธุรกรรมสูง

ธปท.แจงโมบายแบงก์กิ้งหลายธนาคารขัดข้อง จากจ่ายบิลและธุรกรรมสูง โดยให้ติดตาม เร่งแก้ไขเร่งด่วน จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.55 น.


น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ระบบโมบายแบงก์กิ้งของบางธนาคารมีการหน่วงหรือช้า ซึ่งจากการติดตาม พบว่า บางธนาคารมีการตอบกลับช้าหรือเข้าใช้งานไม่ได้เป็นช่วงๆ ส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทชำระบิลเรียกเก็บเงิน (Bill payment)และบางธนาคารมีรายการรอทยอยเข้าบัญชีในช่วงธุรกรรมสูง (Peak time) 

ทั้งนี้ ธปท. และธนาคารสมาชิกได้ร่วมกันติดตามการให้บริการและการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยให้ธนาคารที่ระบบช้าเร่งชี้แจงลูกค้า และให้มีช่องทางอื่นให้ลูกค้าใช้ทดแทน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น