อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

วิ่งฉิวถนนผังเมืองรวมเมืองแม่สอด 13 กม. บูมเที่ยวชายแดน

เปิดใช้แล้วถนนผังเมืองรวมเมืองแม่สอด 13 กว่า กม. งบประมาณ 450 ล้านบาท พร้อมสร้างวงเวียนคชสารเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูมเที่ยวเมืองชายแดน จ.ตาก อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 11.17 น.

 
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว เพื่อรองรับการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การขยายตัวของเมือง รวมทั้งให้โครงข่ายดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ประชาชนใน อ.แม่สอดและ อ.ใกล้เคียงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและช่วยลดปริมาณการจราจรติดขัดในเขตเมือง  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

สำหรับโครงการนี้มีความยาวทั้งสิ้น 13.589 กม. ใช้งบประมาณรวม 450.280 ล้านบาท ประกอบด้วย สาย ง2 กม.ที่ 0+000-1+180 ระยะทาง 1.180 กม. จุดเริ่มต้นใกล้กับ อบต.ท่าสายลวด แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดโครงการที่ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050, สาย ง3 กม.ที่ 0+000-9+781 ระยะทาง 9.781 กม. จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กม.2+302 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ก.8 (ถนน อบจ.ตาก)  นายปฐม  กล่าวต่อว่า สาย ค1 กม.ที่ 0+000-0+824 ระยะทาง 0.824 กม. จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณถนนพัฒนานครแม่สอด (ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050) แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ของแยกโรบินสัน ผ่านพื้นที่ครัวเรือนและเกษตรกรรม สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 1+621 และ สาย ค2 กม.ที่ 0+000-1+804 ระยะทาง 1.804 กม. จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณสามแยกภัทรวิทย์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 7+152 

รูปแบบมีลักษณะเป็นงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและแบบแอสฟัลติกคอนกรีต เขตทางทั่วไป 22-40 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทาง นอกจากนี้ ทช.ยังได้ดำเนินการก่อสร้างวงเวียนคอกช้างเผือก (คชสาร) บริเวณจุดเริ่มต้นสาย ง2 ใกล้กับบริเวณจุดตรวจทหารพรานวัดพระธาตุคอกช้างเผือก ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของแม่สอด เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย นายปฐม กล่าวอีกว่า สำหรับ อ.แม่สอด เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นจุดศูนย์กลางที่มีการส่งออกด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในชุมชนเมือง รวมถึง กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสวยงาม สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ก และ ข (ถนนพัฒนานครแม่สอด) ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 53 และก่อสร้างถนนสาย จ และ ฉ (ถนนเฉลิมเทพ) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 58  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น