อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ฉุนสั่งไล่เชือดร้านคนละครึ่ง ฉวยโอกาศคิดค่าเน็ตลูกค้า

คลังฉุน เร่งเชือดร้านค้าคนละครึ่ง หัวหมอ คิดค่าอินเทอร์เน็ตกับลูกค้า สั่งส่งทีมไล่ตรวจ ลงโทษตัดสิทธิ หยุดจ่ายเงิน และดำเนินคดีต่อ ส่วนยอดใช้จ่ายล่าสุด ทะลุ 3.1 หมื่นล้านแล้ว อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 12.15 น.


นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งฉวยโอกาสคิดค่าธรรมเนียมการใช้อินเทอร์เน็ตกับลูกค้าครั้งละ 10 บาทว่า ขอความร่วมมือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง อย่าทำการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือใช้วิธีการอื่นๆ  ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น เนื่องจากเป็นการเอาเปรียบประชาชนและทำลายบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งยังผิดเงื่อนไขของโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ตลอดจนช่วยให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้หากพบพฤติกรรมการขึ้นราคาสินค้าหรือมีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ อาทิ การรวมค่าบริการอินเตอร์เน็ตมือถือของร้านค้าอยู่ในราคาสินค้า ให้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการสามารถส่งข้อมูลมาที่ halfhalf@fpo.go.th  หรือติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ธนาคารกรุงไทย ได้ทันที  โดยกระทรวงการคลัง จะเร่งติดตาม ตรวจสอบอย่างจริงจัง หากพบกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอพพลิเคชัน ตลอดจนการจ่ายเงินของร้านค้าทันที และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ดังนั้นจึงขอให้ร้านค้าซื่อสัตย์ต่อประชาชนและขอให้ประชาชนรักษาสิทธิของตัวเอง ตามเงื่อนไขโครงการอย่างเคร่งครัด

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด  วันที่ 30 พ.ย.63 มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 8.7 แสนร้านค้า และผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 9.51 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายสะสม 31,777 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 16,226 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 15,551 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 184 บาทต่อครั้ง โดยจังหวัดที่ใช้จ่ายสะสมมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชลบุรี  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น