อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

เวนคืนเคลียร์พื้นที่สร้างศูนย์ขนส่งนครพนม

​​​​​​​ขนส่งฯ เร่งทำสัญญาจ่ายค่าเวนคืน 121 ไร่ วงเงิน 266 ล้าน พร้อมชง “คมนาคม” ไฟเขียวของบ 846.2 ล้าน ลุยสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม ปี 65 เปิด 68 ประตูขนส่งสินค้าเชื่อมไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้   พุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.53 น.


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ได้เสนอกระทรวงคมนาคมขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 65 ซึ่งเป็นงบผูกพัน 3 ปี ระหว่างปี 65-67 วงเงินรวม 846.2 ล้านบาท แบ่งเป็นปี 65 วงเงิน 169.2 ล้านบาท, ปี 66 วงเงิน 338.4 ล้านบาท และ ปี 67 วงเงิน 338.4 ล้านบาท เพื่อนำมาก่อสร้างโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม หลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 64 วงเงิน 266.95 ล้านบาท เพื่อนำมาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เวนคืนที่ดิน พ.ศ.2562 ของโครงการดังกล่าวแล้ว ในพื้นที่ 121 ไร่ มี 46 แปลง ได้แก่ ที่ดินเอกชน 41 แปลง ที่สาธารณประโยชน์ 4 แปลง และ ที่ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 1 แปลง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย ขณะนี้เตรียมเจรจา เพื่อทำสัญญากับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเวนคืนที่ดินต่อไป   

นอกจากนี้กำลังจัดทำเอกสารข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP) เมื่อแล้วเสร็จจะเข้าสู่กระบวนการประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน (PPP) ช่วงต้นปี 64 เริ่มก่อสร้างในปี 65 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี หรือแล้วเสร็จในปี 67 ก่อนเปิดใช้บริการเต็มรูปแบบในปี 68 และถือเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าแห่งที่ 2 ในพื้นที่เมืองชายแดนที่ ขบ. ได้ดำเนินการ หลังจากที่ได้สร้างศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย เป็นแห่งแรกแล้ว  นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า สำหรับศูนย์การขนส่งนครพนมใช้งบประมาณลงทุนรวม 1,361.35 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐลงทุน 1,043.83 ล้านบาท อาทิ การจัดหาที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ขณะที่ภาคเอกชนลงทุน 317.52 ล้านบาท อาทิ ลงทุนก่อสร้างอาคารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อาคารรวบรวมและกระจายสินค้า คลังสินค้าทั่วไป อาคารซ่อมบำรุง โรงอาหารทั่วไป จุดตรวจทางเข้า-ออก สถานีชั่งน้ำหนัก    

ทั้งนี้ศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนม ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย และเป็นประตู (Gateway) การขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ผ่านเส้นทาง R12 เชื่อมต่อระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้ (นครหนานหนิง มณฑลกวางสี) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ นอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นลานเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วงระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในประเทศเพื่อนบ้าน และจะเป็นพื้นที่รวบรวม และกระจายสินค้าบรรจุตู้คอนเทเนอร์ ช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มคัน และรถเที่ยวเปล่า    

รายงานข่าวแจ้งว่า ศูนย์การขนส่งนครพนม ตั้งอยู่ที่ ต.อาจสามารถ อ.เมือง ประชิดด่านพรมแดนนครพนม และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) เมื่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการ จะรองรับปริมาณสินค้าได้สูงสุด 164,431 TEUs รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งกับระบบราง (Shift Mode) ผ่านแนวรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-นครพนม เพื่อให้มีการเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อควบคู่ด้วย   

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น