อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

คปภ. ตั้งกลุ่มไลน์วอร์รูม รับมือโควิดระบาดระลอกใหม่

คปภ. ตั้งกลุ่มไลน์ วอร์รูม COVID #OIC นำระบบประกันภัยเยียวยา ตลอด 24 ชั่วโมง รับมือการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.

 
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่ ที่มีการแพร่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย และมีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ วอร์รูม COVID #OIC ให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถรายงานและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้เปิดไลน์ส่วนตัว ให้สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ ได้จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระหว่างคณะผู้บริหาร คปภ.ส่วนกลาง ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ.ภาค 6 (ชลบุรี) ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 7 (นครปฐม) และผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง กำชับให้ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ภาค 6 และผู้อำนวยการภาค 7 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบให้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยแก่ประชาชนอย่างเต็มที่  

ขณะเดียวกันได้มอบนโยบายในการปรับปรุงแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัย โดยให้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การชี้แจงเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ วิดีโอคอล หรือการประชุมทางไกลทางจอภาพ  เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังสำนักงาน คปภ. รวมทั้ง สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ติดตามในส่วนของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนกรณีมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยโควิด-19 พร้อมให้เร่งจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท     ด้านประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรองรับบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยผ่านออนไลน์
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น