อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

คืบ 42% สร้างถนนแยก ทล.3340-บ้านเขาใหญ่ จ.ชลบุรี 

ทางหลวงชนบท เปิดภาพความคืบหน้า 42% สร้างถนนสายแยก ทล.3340-บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี กว่า 19 กม. คาดเสร็จเดือน เม.ย.นี้ รองรับการขนส่งเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.37 น.


นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340-บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 18+054 ถึง กม.ที่ 37+460 ระยะทางรวม 19.406 กม. ใช้งบประมาณก่อสร้าง 110.245 ล้านบาท ปัจจุบันมีความก้าวหน้า 42% อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างส่วนของงานพื้นทางและผิวทาง คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน เม.ย.64

นายปฐม กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการนี้มีรูปแบบก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.50 เมตร โครงการนี้สร้างขึ้นเนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางมุ่งสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340 จ.ชลบุรี ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ จ.ชลบุรี เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกและชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม จึงใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดรับซื้อสินค้านายปฐม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา รวมถึงสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก สนับสนุนการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยว และการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น