อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

คมนาคมใช้"โมเดลเกาหลี"แก้รถติดเมืองกรุง

นับหนึ่ง!! คมนาคมใช้“โมเดลเกาหลี”แก้รถติดกรุงเทพฯ ทะลวงคอขวดวงแหวนรัชดาฯ-บัสเวย์พระราม 4 อุโมงค์ทางลัดให้วิ่งฉิวลอดแม่น้ำสาทร-บางนา บูม AI ทางด่วนต้องด่วนจริงๆ ไม่ใช่ติดยันลอยฟ้า มาลุ้นกันจ้าเจ๋งแค่ไหนกี่นายกฯ กี่ รมต.แก้ไม่ได้ พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 17.41 น.

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมกับนายจู ฮยอน-จง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมประชุมคณะทำงาน (Working Committee) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี นายวอนอิล โน อัครราชทูตที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สนข.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา

นายชยธรรม์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่างๆ โดยฝ่ายไทยมีประเด็นหารือ 5 ข้อดังนี้ 1.การแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนวงแหวนรัชดาภิเษก (พระราม 9 - อโศก - พระราม 4) ช่วงถนนอโศก ซึ่งมีสภาพติดขัดเป็นคอขวด 2. การจัดทำช่องทางเดินรถสำหรับรถโดยสารประจําทาง (Bus Way) บริเวณเกาะกลางถนนพระราม 4 เพื่อส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน 3. การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา สาทร - บางนา เพื่อแก้ปัญหาจราจร 4. การนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ) มาช่วยบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจราจร เช่น ปริมาณการจราจร ความหนาแน่น และแถวคอย เป็นต้น 5. การแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในกรุงเทพฯ

นายชยธรรม์ กล่าวด้วยว่า ส่วนฝ่ายเกาหลีมีประเด็นหารือ 3 ข้อ ดังนี้ 1. การนำร่องการปรับปรุงการบริหารจัดการการจราจร บริเวณ ถนนอโศก และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2. การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา สาทร - บางนา เพื่อแก้ปัญหาจราจร 3. ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Road Pricing : ERP) เพื่อบริหารจัดการปริมาณจราจรที่เข้าสู่กรุงเทพฯการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งเป็นการกระชับความร่วมมือและสานต่อความสัมพันธ์อันดีในด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่งระหว่างหน่วยงานของทั้งสองฝ่าย โดยกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในเดือน พ.ค.

นายชยธรรม์ กล่าวด้วยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนนกับนางคิม ฮยอน-มี รมว.ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดขอบเขตและหลักการสำคัญของความร่วมมือในด้านการขนส่งทางถนน ตลอดจนการพัฒนาแผนงานและโครงการด้านการขนส่งทางถนนที่ฝ่ายไทยและฝ่ายเกาหลีมีความสนใจร่วมกัน

โดยขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ 2) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 3) โครงการทางด่วนใต้ดิน 4) โครงการพัฒนาจุดพักรถ (Rest Area) 5) ระบบขนส่งอัจฉริยะสำหรับการขนส่งทางถนน 6) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)
และ 7) การพิจารณาขอบเขตความร่วมมืออื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายใต้โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม และการส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน ซึ่งทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของประเทศไทย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น