อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

'กรมราง'อัดซ้ำ!นั่งรถไฟฟ้า104บาท สร้างภาระประชาชน

กรมฯรางอัดซ้ำ!! ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 104 บาท สร้างภาระให้ประชาชน แถมยังขัดมติ ครม.-เจตนารมณ์ ก.คมนาคม เตรียมส่งหนังสือขอให้ระงับปรับราคา ลั่นค่าโดยสารยังต่ำกว่า 65 บาทได้อีก บี้ กทม.-มท. ส่งข้อมูลให้ด่วนๆ สัปดาห์หน้านั่งหัวโต๊ะถกร่วมกัน เสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 20.20 น.

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) รักษาการอธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดเผยว่า ขร. พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกาศปรับในอัตราสูงสุดตลอดสายอยู่ที่ 104 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.64 เป็นต้นไปนั้น เป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่สร้างภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชนที่ดำเนินการ และไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 ที่กำหนดให้กระทรวงคมนาคม และ กทม. บูรณาการร่วมกันในการกำหนดอัตราแรกเข้า อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน รวมถึงเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคมที่มอบทรัพย์สินในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 ให้กับ กทม. ได้กำหนดให้กทม. กำหนดอัตราค่าแรกเข้าและอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับค่าครองชีพของผู้ใช้บริการ และไม่ก่อให้เกิดภาระต่อประชาชนผู้ใช้บริการมากเกินไป
          
นายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า ขร. เห็นสมควรให้ กทม. พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และรัดกุม เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติ ครม. และกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ขร. ได้มีข้อเสนอแนะในการขยายสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว กรณีอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวไว้อย่างชัดเจนว่า การคิดอัตราค่าโดยสารนั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสม โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารสามารถกำหนดได้ถูกกว่า 65 บาทตลอดสาย และควรกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ถูกที่สุดสำหรับประชาชนที่ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการ  ซึ่งจะทำให้การจราจรใน กทม. เบาบางลง 
           
นายกิตติพันธ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันพบว่า ผู้มีรายได้น้อยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็น 35% ของค่าแรงขั้นต่ำ  ดังนั้นการกำหนดอัตราค่าโดยสารควรวิเคราะห์จากต้นทุนที่แท้จริง  และเห็นว่าหากกำหนดราคาถูกลงจาก 65 บาทตลอดสาย ในอนาคตจะทำให้ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเส้นหลักของเส้นทางรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ย่อมส่งผลให้สามารถลดอัตราค่าโดยสารลงได้มากกว่านี้อีกด้วยทั้งนี้ ขร. เห็นควรให้ทุกฝ่ายหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสุขใจแก่สาธารณชน และไม่เป็นภาระกับรัฐจนเกินสมควร นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราค่าโดยสารในช่วงก่อนสัมปทานส่วนหลักสิ้นสุดลงในปี 72 เช่น จัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพยุงอัตราค่าโดยสาร และนำรายได้ในอนาคตมาชำระคืนกองทุนภายหลัง เป็นต้น 
          
นายกิตติพันธ์ กล่าวด้วยว่า ขร. เห็นว่ากระทรวงมหาดไทย (มท.) และ กทม. ควรเร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กระทรวงคมนาคมตามที่ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปแล้วกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ ขร. จะมีหนังสือถึง กทม. เพื่อขอให้ระงับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร และให้ดำเนินการตามมติ ครม. ข้างต้น พร้อมทั้งจะดำเนินการหารือกับ มท. และ กทม. เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขร. ขอยืนยันว่าการดำเนินการของ กทม.ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคม และ กทม. ควรดำเนินการให้ถูกต้องตามมติของ ครม. ในการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมในการพิจารณาอัตราค่าโดยสารด้วยความรอบรอบคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก และเห็นควรให้ชะลอการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารสายสีเขียวดังกล่าว จนกว่าจะได้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายในสัปดาห์หน้า ซึ่ง ขร. จะได้เชิญประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนร่วมกันต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น