อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

เสร็จแล้ว!! เก็บผักตบกองเบิ้มแม่น้ำป่าสักช่วยระบายน้ำ

กรมเจ้าท่า เก็บผักตบชวา 1,800 ตัน ระยะทาง 500 เมตร บริเวณแม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี เสร็จแล้ว ช่วยระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนสัญจรทางน้ำประชาชนในพื้นที่ อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.04 น.


นายพิศิษฐ์ ธุดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 กรมเจ้าท่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา ผักตบชวาบริเวณแม่น้ำป่าสัก ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า สระบุรี มีผักตบเต็มลำน้ำป่าสักยาวร่วม 1 กม. ชาวบ้านวอนหน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่พบว่าผักตบชวาหนาแน่น อยู่บริเวณเหนือเขื่อนพระราม 6 ใกล้กับวัดบ้านชุ้ง ซึ่งปริมาณผักตบชวามีความหนาแน่นระยะทาง 500 เมตร จากนั้นกรมเจ้าท่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดเก็บปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บทั้งสิ้นประมาณ 1,800 ตันออกจากแม่น้ำป่าสักอย่างเร่งด่วน โดยดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาเรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยในการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรทางน้ำของประชาชนในพื้นที่

ขณะเดียวกันหลังจากการจัดเก็บผักตบชวาแล้วเสร็จ จะดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมรายได้ให้กับแหล่งชุมชนในพื้นที่อีกด้วย พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเริงรางในการช่วยกันดูแลพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความสวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น