อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

พาณิชย์โปรโมตสินค้าจีไอ3ภาษาไทย-จีน-อังกฤษ ปั๊มยอดส่งออกเพิ่ม

พาณิชย์โปรโมตจีไอ สับปะรดห้วยมุ่น ผ้าไหมยกดอกลำพูน มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว เป็น 3 ภาษา จีน ฝรั่ง ไทย ปั๊มยอดส่งออกเพิ่มไปต่างแดน  อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 11.25 น.


นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมฯ วางแผนประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ของไทยให้มีชื่อเสียงออกไประดับโลกมากขึ้น โดยวางกลยุทธ์เจาะลึกทำตลาดเป็นรายสินค้า ด้วยการจัดทำวิดีโอโปรโมตสินค้าจีไอไทยเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน นำร่อง 3 สินค้า ได้แก่ สับปะรดห้วยมุ่น ผ้าไหมยกดอกลำพูน มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว เพราะเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จัก และเริ่มได้รับความนิยมทั้งตลาดในและต่างประเทศ จึงต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและเพิ่มโอกาสการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตชุมชน 

“การเลือก 3 สินค้าดังกล่าว เพราะเป็นได้รับความนิยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน และยังมีแนวโน้มที่จะส่งออกไปตลาดอื่นๆ ได้จึงต้องโปรโมตให้เป็นที่รู้จัก เพราะหากสินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตและเกษตรกรของไทย ทำให้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้เพิ่มขึ้น”  

นายประโยชน์ กล่าวว่า กรมฯ ยังมีแผนทำสกู๊ปแนะนำสินค้าจีไอเพิ่มอีกประมาณ 10 สินค้า โดยจะนำเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจีไอแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าจีไอ และช่วยกระตุ้นให้มีการบริโภคเพิ่มขึ้น  รวมทั้งมีแผนผลักดันให้แหล่งผลิตสินค้าจีไอ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ช่วยดึงดูดให้คนไปเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สำหรับ 10 สินค้าเป้าหมายที่จะมีการโปรโมต ได้แก่ ส้มโอทองดีบ่านแท่น จ.ชัยภูมิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด มุกภูเก็ต จ.ภูเก็ต ครกหินอ่างศิลาและเครื่องจักสานพนัสนิคม จ.ชลบุรี กระท้อนตะลุงและดินสอพองลพบุรี จ.ลพบุรี ลิ่นจี่ค่อม จ.สมุทรสงคราม ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา จ.ยะลา เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน จ.น่าน มะพร้าวทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกล้วยหอมทองปทุม จ.ปทุมธานี 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น