อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

พาณิชย์สั่งเพิ่มบัญชีรายการยา ให้ชาวบ้านตรวจสอบได้ทางออนไลน์

“จุรินทร์” สั่งเดินหน้าดูแลราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ต่อเนื่อง ด้านกรมการค้าภายใน เตรียมเพิ่มรายการยา ที่จะให้ประชาชนตรวจสอบราคา ในเว็บไซต์ www.dit.go.th อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 19.40 น.

  
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคในการใช้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน  
 
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในปีนี้ กรมจะเร่งเพิ่มฐานข้อมูลรายการยาชนิดใหม่ๆ ในเว็บไซต์กรมให้มีมากกว่าเดิม เพื่อให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบราคาได้ก่อนไปใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะเน้นยาที่จำเป็น ยาที่ประชาชน และยาสามัญ ซึ่งจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อกำหนดรายการยาที่จะเพิ่มเติม 
 
สำหรับภาพรวมราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนลดลงจากอดีต ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งการนำยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เข้าสู่บัญชีสินค้าและบริการควบคุม ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 รวมถึงการออกมาตรการกำกับดูแลให้โรงพยาบาล ผู้ผลิต ผู้นำเข้าแจ้งต้นทุนราคายา ต้นทุนการนำเข้ามาให้กรม เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน  รวมถึงการจัดทำคิวอาร์โค้ดยาที่จำเป็นแต่ละชนิด และเผยแพร่ราคายาผ่านเว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้กว่า 300 แห่ง และได้ส่งเสริมให้กับโรงพยาบาลเอกชนในกลุ่มสีเขียว ที่คิดราคายาไม่แพง  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 18