อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ปณท เดินหน้าพัฒนารถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

อำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร ให้คงความสดใหม่ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง พร้อมช่วยลดต้นทุนด้านค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการ พุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 21.07 น.

 
 
นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า  ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคมีการสั่งซื้อและฝากส่งสินค้าประเภทอาหารแห้ง อาหารสด และอาหารแปรรูปกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจในด้านดังกล่าว ไปรษณีย์ไทยจึงได้พัฒนาระบบขนส่งผ่านรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิที่มีศักยภาพในการควบคุมอุณหภูมิได้ถึง -18 องศาเซลเซียส เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และของสดให้สามารถคงความสดใหม่ และคงคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง


โดยศูนย์กระจายสินค้าของไปรษณีย์ไทย 15 จุด ในปัจจุบันได้เริ่มใช้รถควบคุมอุณหภูมิแล้ว เช่น การบริการขนส่งสินค้าประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และของสดต่างๆ โดยนำร่องที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และให้บริการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภทแล้ว เช่น แหนมเนืองและหมูยอของ จ.อุดรธานี ไก่ย่างเขาสวนกวางของ จ.ขอนแก่น รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร เช่น พุทรานมสดของ จ.กาฬสินธุ์ ส้มเขียวหวานของ จ.แพร่ ส้มสายน้ำผึ้งของ จ.เชียงใหม่ และอาหารทะเล เช่น ปลากะพงขาว กุ้ง จากแพลตฟอร์ม ohlalashopping และคาดว่าจะให้บริการครบทุกจังหวัดในปี 64 
 

 
“ในการพัฒนารถขนส่งควบคุมอุณหภูมิเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่เพียงสร้างมิติใหม่ หรือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับบริการของไปรษณีย์เท่านั้น แต่เป็นการอาศัยประสบการณ์ในด้านการขนส่งของไปรษณีย์ และเครือข่ายที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยยังจะมีประโยชน์อย่างมากในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยวที่ส่วนใหญ่มักจะมีผัก ผลไม้ และพืชพรรณชนิดอื่นๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคออกมาเป็นจำนวนมาก รวมถึงการขนส่งของสดที่เป็นเนื้อสัตว์จากต้นทางไปสู่ปลายทาง ทั้งนี้ เมื่อสินค้าต่างๆ มีคุณภาพ ก็จะเกิดการลดต้นทุนค่าขนส่งของผู้ประกอบการ ช่วยในเรื่องของการเพิ่มรายได้และนำไปสู่การเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ ในส่วนของผู้รับสินค้าเองก็จะเกิดความพึงพอใจและได้มีโอกาสในการเข้าถึงการซื้อสินค้าที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้มากขึ้นอีกด้วย”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น