อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หัวอกลูกจ้างประกันสังคม บุกคลังขอรัฐช่วยเยียวยา3,500บาทด้วย

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย บุกคลัง เรียกร้องให้เยียวยาผู้ประกันสังคม ม.33 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หลังไม่เคยได้รับเหลียวแลจากภาครัฐเลย ขู่หากยังเงียบจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.40 น.

 
นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. เปิดเผยว่า ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ รมว.คลัง เพื่อขอให้เร่งช่วยเยียวยาลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเลย ตั้งแต่มีการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่รอบแรก 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน  โดยอ้างเหตุผลว่ายังเป็นกลุ่มผู้มีงานทำและมีรายได้จึงไม่รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ขอให้รัฐมีการเยียวยาลูกจ้างผู้ประกันตนในมาตรา 33 และพนักงานรัฐวิสาหกิจเดือนละ3,500 บาท เป็นเวลา 3 เดือนอย่างถ้วนหน้า รวมถึงขอให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน หรือจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 
“ในกลุ่มของผู้ประกันตนมาตรา 33 แม้จะมีงานทำ แต่ก็ถูกลดวันทำงาน ลดโอที ทำให้รายได้ลดลง ขณะที่ค่าครองชีพไม่ได้ลดลงตาม ซึ่ง ผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมประมาณ 11 ล้านคน และพนักงานรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 4 ล้านคน ก็เดือดร้อนไม่แพ้กลุ่มอาชีพอื่น ดังนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศด้วยความเป็นธรรม แต่หากรัฐยังไม่มีมาตรการใดออกมาเยียวเพิ่มเติม ก็จะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

ความคิดเห็น