อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

 จี้แก้รถติด"ทางด่วน-มอเตอร์เวย์"เร่งระบบ M-Flowมี.ค.เปิดให้ลงทะเบียน

"คมนาคม” จี้แก้ปัญหารถติดทางด่วน-มอเตอร์เวย์ เร่งใช้ระบบ M-Flow มี.ค.เปิดให้ลงทะเบียน ส่วนทางด่วนชั้นที่ 2 ให้ศึกษาอีไอเอแล้ว เร่งรัดโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ เชื่อมวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 20.18 น.


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษ (ทางด่วน)และ ทางพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมทางหลวง (ทล.) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แปรแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยให้พิจารณาต้นทุนอย่างรอบคอบ และไม่ทำให้การประกอบกิจการมีต้นทุนสูง จนผลักภาระให้ประชาชน  

นายปัญญา ชูพานิช รอง ผอ.สนข. และรักษาการ ผอ.สนข. กล่าวว่า คณะทำงานเรื่องนี้ได้พิจาณา 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ปัญหาโครงข่ายทางด่วนยังขาดแนว ตะวันออก-ตะวันตก ส่วนใหญ่โครงข่ายทางด่วนจะมีอยู่ในแนวเหนือ-ใต้เป็นหลัก  จึงเสนอให้เร่งรัดโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ N2 เชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกฯ ด้านตะวันออก และ ส่วนทดแทนตอน ช่วยรองรับการเดินทางตะวันออก-ตะวันตกได้ 2.ปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน พบว่ารถติดมี 9 ด่าน เช่น ด่านอโศก มีปริมาณรถ 56,675 คันต่อวัน และ ด่านศรีนครินทร์ มีรถ 50,483 คันต่อวัน ดังนั้นต้องสนับสนุนให้ประชาชนชำระค่าผ่านทางผ่านบัตรอีซี่พาสมากขึ้น โดยจัดโปรโมชันจูงใจ และใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-lane Free Flow) หรือระบบ M-Flow ในอนาคต  3.ปัญหาโครงข่ายทางด่วนมีจุดตัด/จุดร่วมกันของกระแสจราจร พบว่ามี 8 ตำแหน่ง เช่น ต่างระดับท่าเรือ มุ่งหน้าอาจณรงค์ และทางด่วนเฉลิมมหานครเชื่อมต่อกับทางด่วนศรีรัช มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เสนอให้ติดตั้งไฟสัญญาณบังคับบนทางสายรองแบบอัตโนมัติ เพื่อเปิดทางให้รถสายหลักวิ่งไปก่อน 4.แผนแม่บทการแก้ปัญหาจราจรเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 มี.ค.63 ตอนนี้กำลังทำตามแม่บทแก้ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 เส้นทาง ได้แก่1.โครงการทางพิเศษสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2.โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ  ด้านตะวันออก และส่วนทดแทนตอน N1 อยู่ระหว่างเสนอ คจร. อนุมัติ  3.โครงการการแก้ปัญหาจราจรตามแนวตะวันออก ช่วงจากศรีนครินทร์-มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 มีอยู่ 9 โครงการ เช่น ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทับช้าง/ ด่วนเก็บเงินทับช้าง, โครงการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดถนนศรีนครินทร์, ขยายช่องจราจรที่แยกต่างระดับมักกะสัน และ ทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง และ 4.โครงการการศึกษาความเหมาะสมในกรก่อสร้างอุโมงค์ถนนทางด่วนใต้ดิน บริเวณพื้นที่บางนาเข้าสู่ใจกลางเมือง (อุโมงค์ทางลอดแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบางนา-นราธิวาสราชนครินทร์) 8.7 กม. วงเงิน 84,300 ล้านบาท  ด้านนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่า กทพ. กล่าวว่า ได้ศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในระบบภาพรวมทั้งระบบ ปัจุจบันอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ และศึกษาแนวทาง มาตรการ และโครงการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ ใช้เวลาศึกษา 10 เดือน เริ่ม ก.พ.-พ.ย.64  และ 2.งานศึกษาความเหมาะสมฯ และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงการทางด่วนชั้นที่ 2 (Double Deck) หรือ โครงการทางพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรอื่นที่ กทพ. เห็นชอบ ใช้เวลา 15 เดือน  ระหว่างพ.ค.64-ส.ค.65   

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี ทล. กล่าวว่า ภายใน มี.ค.นี้ เริ่มให้ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ M-Flow แล้ว ส่วนการหาเอกชนเข้ามาติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนและจ้างมาบริหารจัดการระบบ ได้เอกชนที่ชนะแล้ว รอลงนามสัญญา ซึ่งตอนนี้สำนักงานอัยการสูงสุดกำลังตรวจร่างสัญญา คาดว่าลงนามได้ภายใน ก.พ.นี้ และจะเร่งรัดเพื่อเปิดใช้ระบบต่อไป


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น