อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

ธ.กรุงเทพแนะ2ช่องทาง จองซื้อหุ้น'โออาร์'24ม.ค.นี้

ธนาคารกรุงเทพเปิดจองซื้อหุ้นสามัญบมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ ‘OR’ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.2564 ถึงเที่ยงของวันที่ 2 ก.พ. 2564 สามารถจองซื้อหลักทรัพย์ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) ได้อีกด้วย ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 17.19 น.

 
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพเปิดจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ‘OR’ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.2564 ถึงเวลา 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564 โดยมีราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยอยู่ที่ 18.00 บาทต่อหุ้น จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 300 หุ้น (หรือเท่ากับ 5,400 บาท) และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด
 
โดยธนาคารจะเปิดให้บริการจองซื้อผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผ่านฟีเจอร์ใหม่ “จองซื้อหลักทรัพย์” ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ สามารถจองซื้อ ผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ


 
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น OR ในแต่ละช่องทาง ดังต่อไปนี้
ช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ
-ซื้อหุ้น OR ผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง ตั้งแต่ 09.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค. 2564 ถึง 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564
-ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นสามารถสร้างโปรไฟล์จองซื้อหลักทรัพย์ได้ที่เมนูการลงทุน ในแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอน ได้ที่ www.bangkokbank.com/OR
-หากใครยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Saving เพื่อเป็นบัญชีชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง โดยสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ ได้ที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-to-Use/Open-eSavings
 
ช่องทางสาขาธนาคารกรุงเทพ
-ผู้สนใจสามารถจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2564 ถึง 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564
-แนะนำลูกค้าสามารถนัดหมายวัน เวลา สถานที่ เพื่อจองคิวรับบริการจองซื้อหุ้น OR ที่สาขาธนาคารกรุงเทพล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com/OR หรือ Bangkok Bank LINE Official Account  ตั้งแต่วันนี้ - 1 ก.พ. 2564
-นำบัตรประชาชนตัวจริง สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง ขณะมารับบริการที่สาขา
-กรณีลูกค้ายังไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ สามารถเลือกชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการ scan QR code เพื่อชำระเงิน (บริการ QR Cross Bank Bill Payment) ได้ที่สาขาธนาคาร
 
สำหรับการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย ทางผู้จัดจำหน่ายจะใช้วิธี Small Lot First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ SETTRADE ซึ่งผู้จองซื้อมีสิทธิจะได้รับการจัดสรรขั้นต่ำทุกคน โดยจะประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 6 ก.พ. 2564
 
ข้อแนะนำก่อนการจองซื้อ
-ผู้จองซื้อจะสามารถจองซื้อได้ต่อเมื่อผ่านการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) แล้ว
-กรณีที่ยังไม่เคยทำ หรือเคยทำแล้วแต่ผลประเมินหมดอายุ สามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ หรือเข้าใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือ ผ่านช่องทาง Banner ในแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง เพื่อทำแบบประเมินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
-การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
//////
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น