อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

'26 ม.ค.' รฟท.งดให้บริการ 57 ขบวน ปรับเดินทางยุคโควิด

26 ม.ค.นี้ รฟท. ปรับให้บริการเดินรถใหม่ชั่วคราว โดยงดให้บริการขบวนรถธรรมดา-ขบวนรถท้องถิ่น-ขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน 57 ขบวน เพื่อให้สอดคล้องกับการเดินทางช่วงโควิด-19 อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 11.25 น.


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น รฟท. จึงต้องปรับให้บริการเดินรถใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ ศบค. โดยมีการงดให้บริการขบวนรถเชิงสังคม ได้แก่ ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน จำนวน 57 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.64 เป็นต้นไป โดยปรับเปลี่ยนให้บริการเดินรถครั้งนี้ได้คำนึงถึงความเหมาะสมให้บริการแก่ประชาชน พิจารณางดเดินรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อย หรือเป็นขบวนรถที่มีความจำเป็นไม่มากต่อประชาชนและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน โดย รฟท.ยังมีขบวนรถโดยสารให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชนในทุกเส้นทางอย่างครบถ้วน

อีกทั้งยังได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ สามารถกรอกข้อมูลการเดินทางแทนได้ สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชม. หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับขบวนรถเชิงสังคมที่งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. ประกอบด้วย สายเหนือ 13 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-กรุงเทพ, ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพฯ-บ้านตาคลี-กรุงเทพ, ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพฯ-ตะพานหิน-กรุงเทพฯ, ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพฯ-ลพบุรี-กรุงเทพฯ, ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพฯ-ลพบุรี-กรุงเทพฯ, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี-พิษณุโลก-ลพบุรี และ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 409 อยุธยา-ลพบุรี

ส่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพฯ-สุรินทร์-กรุงเทพฯ, ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพฯ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพฯ, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 417/416 นครราชสีมา-อุดรธานี-นครราชสีมา, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีม-อุบลราชธานี-ลำชี, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี-สำโรงทาบ-นครราชสีมา, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา-อุบลราชธานี-นครราชสีมา, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอย, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 437/438 ชุมทางแก่งคอย-ลำนารายณ์-ชุมทางแก่งคอย และ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอยขณะที่สายใต้ 12 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรี, ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี-น้ำตก-ธนบุรี, ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพฯ-หัวหิน-กรุงเทพฯ, ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456 นครศรีธรรมราช-ยะลา-นครศรีธรรมราช, ขบวนรถรวมที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก-น้ำตก-ชุมทางหนองปลาดุก และ ขบวนรถรวมที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี  

และ สายตะวันออก 14 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพฯ, ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพฯ, ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพฯ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพฯ, ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพฯ, ขบวนรถชานเมืองที่ 367/368 กรุงเทพฯ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ, ขบวนรถชานเมืองที่ 379/380 กรุงเทพฯ-หัวตะเข้-กรุงเทพฯ และขบวนรถชานเมืองที่ 389/390 กรุงเทพน-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น