อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

ทุ่ม 372 ล้าน สร้างผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร บูมเศรษฐกิจชายแดนลาว

"ทางหลวงชนบท" เดินหน้าสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร ระยะทาง 7.535 กม. งบประมาณ 372 ล้านบาท คาดสร้างเสร็จปี 65 แก้รถติดเขตเมือง หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เชื่อมการค้า-ท่องเที่ยวลาว จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11.39 น.


นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร งบประมาณก่อสร้างรวม 372.780 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างทางดินถมคันทาง งานระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 65

โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก จ.มุกดาหาร เป็นเมืองแห่งการค้าและการท่องเที่ยวที่มีพรมแดนติดเขตแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดผ่านแดนบริเวณมิตรภาพไทย-ลาว ทำให้มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและการพัฒนา จ.มุกดาหาร ทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การรองรับการขยายตัวของเมือง และแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน Special Economic Zone (SEZ) สอดรับนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร โดยเป็นแนวถนนกำหนดให้ก่อสร้างใหม่และถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการ (ถนนสาย ง2) เริ่มต้นจากถนนวิวิธสุรการ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนวิวิธสุรการ (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2029) ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูล) ไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านถนนลาดยางสายตาดแคน-หนองหอย (มห.2027) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้บรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดถนนสาย ง2 ระยะทาง 3.078 กม.

นายปฐม กล่าวต่อว่า ส่วนจุดเริ่มต้นถนนสาย ง3 เริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ต่อจากถนนสาย ง2 ไปทางทิศใต้ไปตามถนนซอยพลธิราช ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนวงศ์คำพา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านห้วยจรเข้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออก ไปตามถนนสุทธิมรรคตัดผ่านถนนศรีบุญเรือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายบ้านเขามโนรมย์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดถนนสาย ง3 และเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทาง 4.457 กม. รวมระยะทาง 7.535 กม. ถนนสายดังกล่าวมีความกว้างเขตทางตั้งแต่ 30-50 เมตร ลักษณะของถนนแยกออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ปรับปรุงถนนเดิม ช่วง กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 0+905 ใช้โครงสร้างผิวจราจรเดิม (คอนกรีตเสริมเหล็ก) overlay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีไหล่ทางและทางจักรยาน พร้อมระบบระบายน้ำ นอกจากนี้มีแนวถนนตัดใหม่และขยายแนวเขตทางถนนเดิม ช่วง กม.ที่ 0+917 ถึง กม.ที่ 3+079 ช่วง กม.ที่ 4+700 ถึง กม.ที่ 5+700 และ ช่วง กม.ที่ 6+829 ถึง กม.ที่ 7+535 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีไหล่ทางและทางจักรยาน พร้อมระบบระบายน้ำ

 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น