อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บางจาก แจ้ง เปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้น

บางจาก เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น หลังกระทรวงการคลังทำบิ๊กลอตขายหุ้นให้กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 71.89 ล้านหุ้น จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 18.14 น.

รายงานข่าวจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) แจ้ง ตลท.ว่าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 กระทรวงการคลังได้มีการขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทให้กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี และกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 จำนวน 71.89 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.22% ของหุ้นที่จำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังการทำรายการโอนหุ้นดังกล่าว โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ประกอบด้วยสำนักงานประกันสังคม มีสัดส่วนถือหุ้น 198.30 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.40%, กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี มีสัดส่วนถือหุ้น 136.88 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.94%, กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย มีสัดส่วนถือหุ้น 136.88 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.94%, บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 72.58 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.27% และกระทรวงการคลัง มีสัดส่วนถือหุ้น 65.54 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.76%

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น