อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ลุยตรวจควันดำเครื่องจักรแขวง ทช.อุบลฯ ปลอดฝุ่น

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ลุยตรวจความพร้อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 30 คัน ผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5      อังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.12 น.

      
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี นำเครื่องจักรกล และยานพาหนะ ที่ใช้ปฏิบัติงานเข้าตรวจวัดค่าไอเสีย (ควันดำ) เพื่อป้องกันการเกิดเขม่าควัน ฝุ่นละออง อันก่อให้เกิดผลเสียมลพิษทางอากาศฝุ่นละออง (PM 2.5) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจและวัดค่าไอเสีย (เขม่าควันดำ) โดยมีเครื่องจักรกล และยานพาหนะเข้ารับการตรวจสอบทั้งสิ้นรวม 30 คัน ซึ่งการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ณ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ห่วงใยประชาชน และให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่นละออง ที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต เพื่อรณรงค์ลดและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี ทช. ที่ให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ทั่วประเทศ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา เครื่องจักร ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และให้ปฏิบัติตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศของเครื่องจักรกลและยานพาหนะตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบทอย่างเคร่งครัด
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น