อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

คลังไฟเขียว"เอ็กซิมแบงก์"เพิ่มทุน1.5หมื่นล. ปล่อยกู้ผู้ส่งออก

คลังไฟเขียว เอ็กซิมแบงก์ เพิ่มทุน1.5หมื่นล. เพิ่มสภาพคล่องดูแลผู้ส่งออก รับมือโควิด และการค้าโลกผันผวน พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.15 น.


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เห็นชอบหลักการให้มีการเพิ่มทุน 15,000 ล้านบาท แก่ธนาคารเพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจปล่อยสินเชื่อดูแลผู้นำเข้าและผู้ส่งออก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างที่คลังกำลังจัดสรรวงเงิน ซึ่งแบ่งการเพิ่มทุนเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกรับก่อนประมาณครึ่งหนึ่งหรือ 7,500 ล้านบาท ภายในช่วง 1-2 เดือนนี้ ส่วนก้อนที่เหลืออีก 7,500 ล้านบาท จะพิจารณาให้อีกครั้งหนึ่ง

“ที่ผ่านมาธนาคารได้ทำแผนขอเพิ่มทุนมา 2 ปีแล้ว เพื่อให้ธนาคารมีทุนนำไปปล่อยกู้เพิ่มได้ หลังจากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เอ็กซิมแบงก์มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเกิน 10% ต่อปีมาตลอด จนมีสินเชื่อคงค้างเพิ่ม 84% จาก 73,540 ล้านบาท เป็น 135,228 ล้านบาท และมีลูกค้าเพิ่มขึ้น 163% จาก 1,631 ราย เป็น 4,282 ราย ในจำนวนนี้เป็นลูกค้าเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้น 194% ซึ่งหากเพิ่มทุนแล้วจะทำให้ธนาคารสามารถเดินหน้าได้ตามยุทธศาสตร์ ในการช่วยเหลือแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ ให้รับมือกับการค้าโลกผันผวน”

สำหรับผลดำเนินงานปี 63 ธนาคารมีกำไรก่อนการตั้งสำรอง 2,250 ล้านบาท แต่ได้ตั้งสำรองเผื่อหนี้สูญไปเกือบ 6,000 ล้านบาท เพื่อดูแลความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (ทีเอฟอาร์เอส 9) และรับมือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทำให้มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 1,340 ล้านบาท แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ แข็งแกร่งขึ้นอยู่ที่ 232.44%  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น