อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ทช.เลย เข้มตรวจควันดำเครื่องจักร 43 คัน ผ่านเกณฑ์ 80%

แขวงทางหลวงชนบทเลย นำเครื่องจักรตรวจวัดค่าควันดำ 43 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80% ส่วนที่ไม่ผ่านเร่งนำไปแก้ไขปรับปรุงใหม่แล้วมาตรวจอีกครั้ง ย้ำชัดป้องกัน PM 2.5 พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.25 น.


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงชนบทเลย นำเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานเข้าตรวจวัดค่าไอเสีย (ควันดำ) เพื่อตรวจสอบ และป้องกันการเกิดเขม่าควัน ฝุ่นละออง อันก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 โดยมีเครื่องจักรกล และยานพาหนะเข้ารับการตรวจสอบทั้งสิ้นรวม 43 คัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย นำเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจและวัดค่าควันดำ

ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์ค่ามาตรฐาน 80% ของเครื่องจักรทั้งหมด สำหรับในส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ทำการส่งเข้าศูนย์ตรวจเช็ก ซ่อม บำรุงรักษา และนำกลับมาตรวจใหม่ในรอบถัดไป นอกจากนี้แขวงทางหลวงชนบทเลย ได้จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การบำรุงรักษามีความถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรกลเป็นประจำทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินงานตามมาตรการอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ห่วงใยประชาชน และให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่นละออง ที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต เพื่อรณรงค์ลดและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี ทช. ที่ให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา เครื่องจักร ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และให้ปฏิบัติตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศของเครื่องจักรกลและยานพาหนะตามมาตรการของ ทช. อย่างเคร่งครัด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น