อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ทุ่ม 601 ล้าน ขุดร่องน้ำท่าเรือแหลมฉบังขนสินค้าปลอดภัย

กทท. ทุ่ม 601 ล้านบาท ก.พ.นี้ เตรียมเปิดประกวดราคาจ้างขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือที่ท่าเรือแหลมบัง คาดเริ่มดำเนินการ พ.ค.-มิ.ย.64 แล้วเสร็จปี 65 หนุนเรือสินค้าแล่นผ่านเข้า-ออก และเทียบท่าเรือสะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 11.16 น.


เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) บริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 (Basin 1) แอ่งจอดเรือที่ 2 (Basin 2) และร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) งบประมาณ 601 ล้านบาท เพื่อให้เรือสินค้าสามารถแล่นผ่านเข้า-ออก และเทียบท่าเรือได้อย่างสะดวกและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการบำรุงรักษาระดับความลึกของร่องน้ำให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในการให้บริการ พร้อมทั้งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม คาดว่าทีโออาร์จะแล้วเสร้จ และเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้างได้ช่วงเดือน ก.พ.64 ถ้ามีเอกชนเข้ามาสนใจยื่นข้อเสนอจะพิจารณาตามเกณฑ์ทีโออาร์ที่ กทท.กำหนด จากนั้นจะลงนามสัญญากับผู้รับจ้างที่ชนะ และเริ่มดำเนินการช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.64 แล้วเสร็จในปี 65 โดยใช้ระยะเวลา 360 วัน ซึ่งระหว่างดำเนินการจะติดตั้งเครื่องมือและสัญญาณต่างๆ เช่น ไฟสัญญาณอันตราย และป้ายเตือน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการสัญจรทางน้ำหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการด้วยเรือโทกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับแผนการจัดจ้างดังกล่าว แบ่งเป็น 2 งาน ได้แก่ แผนการก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 (Basin 1) แอ่งจอดเรือที่ 2 (Basin 2) และแผนการก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) จากการคำนวณปริมาณดินพื้นที่ที่จะขุดลอกบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 พบว่ามีปริมาณดินเหนือเกณฑ์ประมาณ 401,921 ลูกบาศก์เมตร และบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 2 มีปริมาณดินเหนือเกณฑ์ประมาณ 568,139 ลูกบาศก์เมตร บริเวณปากร่องน้ำทางเดินเรือถึงหน้าท่า A5 มีปริมาณดินเหนือเกณฑ์ประมาณ 828,380 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมจัดทำแผนที่ร่องน้ำทางเดินเรือ และแอ่งจอดเรือก่อนดำเนินการขุดลอก และสำรวจแผนที่แหล่งทิ้งวัสดุขุดลอก เนื่องจากต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการทิ้งตะกอนดิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้ ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างเพียงพอสำหรับตะกอนดินที่จมลงสู่พื้นท้องทะเลได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือที่ ทลฉ.ครั้งนี้ ไม่ได้เนินการมาเป็นเวลา 30 กว่าปีแล้ว หากดำเนินการจะช่วยบำรุงรักษาระดับความลึกของร่องน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยในการเดินเรือต่อผู้ใช้บริการ สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการจูงใจให้สายการเดินเรือนำเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาใช้บริการที่ ทลฉ.มากขึ้น
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น