อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ลุ้นเคาะนำร่อง 3 เส้นทาง รถไฟคู่มอเตอร์เวย์ปลายปีนี้

“คมนาคม” มอบ ทางหลวง เจ้าภาพหลักศึกษาแนวเส้นทางรถไฟคู่มอเตอร์เวย์ 9 เส้นทางทั่วไทย 5,000 กม. วางไทม์ไลน์ศึกษาแล้วเสร็จกลางปีนี้ ก่อนเคาะสรุปผลภายในปลายปี 64 นำร่อง 3 เส้นทางเหมาะสม-มีศักยภาพ คาดเริ่มเวนคืน-ก่อสร้างในปี 65-66 ด้าน “ศักดิ์สยาม” สั่ง ทล. จัดลำดับความสำคัญ เน้นย้ำให้ประชาชนมีส่วนร่วม  พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 17.12 น.


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามนโยบายปี 64 เรื่องการบูรณาการกรอบแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง Motorways+Rails (MR-Map) ผ่านระบบทางไกล VDO CONFERENCE ว่า ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาโครงข่าย MR-Map โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ทั้งนี้ คณะทำงานฯ MR-Map ที่กระทรวงคมนาคมแต่งตั้งขึ้น ได้มอบหมายให้ ทล. เป็นเจ้าภาพหลักในการจ้างศึกษาจัดทำแผน MR-Map และดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในปี 64 และให้ ทล. และ รฟท. วางแผนงาน เพื่อเริ่มทำการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืน) และก่อสร้างในปี 65-66 

สำหรับ MR-Map นั้น คณะทำงานฯ ได้สรุปผลการประชุมที่สำคัญว่า ในส่วนของระเบียงเส้นทางใน MR-Map จะมีจำนวน 9 เส้นทาง รวมระยะทาง 5,000 กิโลเมตร (กม.) ทั่วประเทศ แบ่งเป็น แนวเหนือใต้ (N-S) จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 2,620 กม. ได้แก่ 1.เชียงราย-สงขลา 1,660 กม. 2.หนองคาย-แหลมฉบัง 490 กม. และ 3.บึงกาฬ-สุรินทร์ 470 กม. ขณะที่ แนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W) จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทาง 2,380 กม. ได้แก่ 1.ตาก-นครพนม 710 กม. 2.กาญจนบุรี-อุบลราชธานี 830 กม. 3.กาญจนบุรี-สระแก้ว 310 กม. 4.กาญจนบุรี-ตราด 220 กม. 5.ชุมพร-ระนอง 120 กม. และ 6.ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี 190 กม. นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ส่วนกรอบแนวคิดในการดำเนินการศึกษา MR-Map ตามที่ ทล.ได้รายงานมานั้น มีทั้งแนวเขตทางถนน และเขตทางรถไฟอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาเส้นทางใหม่ในอนาคต เพื่อบูรณาการใช้พื้นที่เขตทางถนน และเขตทางรถไฟให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ ลดพื้นที่การเวนคืน และลดปัญหาการแบ่งแยกชุมชน โดยในการศึกษาจะทำการคัดเลือกแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ 3 เส้นทาง เพื่อเป็นโครงการนำร่องสำหรับการศึกษาความหมาะสมโครงการ และการออกแบบเบื้องต้น อย่างไรก็ตามคาดว่าผลการศึกษาการพัฒนาโครงข่าย MR-Map จะแล้วเสร็จช่วงกลางปีนี้ พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ก่อนการสรุปผลการศึกษาช่วงปลายปี 64 

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ทล.ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้ง 9 เส้นทาง และสามารถดำเนินการให้ถึงขั้นตอนการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนกำหนดกรอบการดำเนินงานโครงการ และแผนปฏิบัติการ (Action Pan) แต่ละเส้นทางให้ชัดเจน และเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการแผนเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ รวมทั้งศึกษาและรวบรวมข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น