อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

"เอ็ตด้า"ชู 4 นโยบายช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

เอ็ตด้า เสนอ 4 นโยบายต่อ รมว.ดีอีเอส เร่งทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ดิจิทัล ไอดี พร้อมทำมาตรฐานประชุมออนไลน์ ปรับบทบาทองค์กรสู่หน่วยงานกำกับดู และเร่งการพัฒนาคนดิจิทัล พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 19.02 น.


นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วนี้ๆ ทาง นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอีเอส ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำกับ (บอร์ด) และคณะผู้บริหาร เรื่องการทำงาน และบทบาทของเอ็ตด้า สำหรับปีงบประมาณ 64  จึงได้นำเสนอประเด็นผลักดันเชิงนโยบายที่สำคัญ 4 เรื่อง คือ การผลักดันเรื่องการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ดิจิทัล ไอดี) ของประเทศ ทั้งในเรื่องกฎหมายและมาตรฐานที่รองรับในการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างรัฐกับเอกชน การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ การประชุมออนไลน์ (อี- มีทติ้ง) โดยเฉพาะการประชุมที่ต้องการให้มีผลทางกฎหมาย การประชุมวาระลับ การลงคะแนนเสียงโหวต โดยผู้ใช้งานมีทั้งหน่วยงานของรัฐ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกชน
 
ส่วนเรื่องที่ 3 คือ การปรับการปรับบทบาทของเอ็ตด้า ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล (เรกกูเลเตอร์) ตามกฎหมายในปีนี้ ทำให้อาจจะต้องมีการส่งต่อบริการบางอย่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และสุดท้าย คือ เรื่องการเร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่มีความสามารถด้านดิจิทัล ซึ่งทางเอ็ตด้ามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน รวมถึงคนที่กำลังว่างงาน โดยรูปแบบการเรียนมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และยังมีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพด้านดิจิทัลและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านดิจิทัลด้วย

“ทาง รมว.ดีอีเอส ได้กำชับให้ทางเอ็ตด้า เป็นหน่วยงานสนับสนุนการออกมาตรฐาน กฎระเบียบ ให้พร้อมก่อนที่พระราชกฤษฎีกาดิจิทัลไอดีจะประกาศใช้ รวมถึงรับรองอี-มีทติ้ง ที่ได้มาตรฐาน และการเฝ้าระวังเรื่องออนไลน์ ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคนิวนอร์มัล ซึ่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัย จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย” นายชัยชนะ กล่าว
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น