อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

เราชนะใช้จ่ายทะลุ3.8หมื่นล. เปิดรับลงทะเบียน3.5พันจุดราบรื่น

เปิดจุดรับลงทะเบียนเราชนะ 3.5 พันแห่งราบรื่น คนไม่มีมือถือ สูงอายุ พิการ ลงทะเบียนแล้ว 6.5 แสนราย เผยยอดใช้จ่ายเราชนะทะลุ 3.8 หมื่นล้าน 28.1 ล้านคน จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.48 น.

 
น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หลังมีการเพิ่มจุดรับลงทะเบียนเป็น 3,500 แห่งวันแรกว่า บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยมีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มาลงทะเบียนที่สาขาหรือจุดบริการของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทยต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และมียอดลงทะเบียนสะสมกว่า 651,632 คน

ทั้งนี้ ขอย้ำว่ากลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนวันที่ 15 – 21 ก.พ.64 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มี.ค.64 และจะได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มี.ค.64 ส่วนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ.– 5 มี.ค.64 จะทราบผลคัดกรองคุณสมบัติวันที่ 15 มี.ค.64 และได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค.64

น.ส.กุลยา กล่าวว่า ปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ปิดรับลงทะเบียนโครงการฯ ของกลุ่มประชาชนทั่วไปทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.64 แล้ว โดยปุ่ม “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ” ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ เปิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างต้นอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเท่านั้น ส่วนยอดการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมเราชนะ จนถึงวันที่ 22 ก.พ.นี้ มีผู้ใช้สิทธิโครงการฯ รวมแล้วมากกว่า 28.1 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วมากกว่า 38,524.6 ล้านบาท ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1.01 ล้านแห่ง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น