อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

"การบินไทย" เปิดไทม์ไลน์ประมูลขายศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ 19 ไร่

“การบินไทย” เปิดไทม์ไลน์ประมูลขายศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ 19 ไร่ เปิดให้ยื่นซอง 1 เม.ย. ประกาศผล 16 เม.ย. ชี้นำเงินไปใช้ดำเนินธุรกิจการบิน ไม่อยากเสียโอกาสในการสร้างรายได้ เผยศาลฯ อนุญาตให้ขายได้ 4 รายการ อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21.20 น.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตขายทรัพย์สินบางรายการที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินหลักที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจการบินของลูกหนี้ หรือเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ หรือหากเก็บไว้มีแต่จะเสื่อมค่าเสื่อมราคาลง ตลอดจนก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่เพิ่มขึ้นจำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. หุ้นสายการบินนกแอร์ 2. หุ้นบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3. เครื่องยนต์ของเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ที่ไม่ได้ใช้งาน (จำนวน 5 เครื่องยนต์) และ 4. อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวน และมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์สิน ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายชาญศิลป์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประกาศขายอาคารศูนย์ฝึกอบรม หลักสี่ กรุงเทพฯ เนื่องจากการทำการบินในแต่ละเที่ยวบินนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องมีเงินจำนวนหนึ่งพร้อมไว้ เพื่อชำระให้แก่ผู้ขายสินค้า หรือให้บริการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำการบินในเที่ยวบินนั้นๆ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลายลง และข้อจำกัดด้านการเปิดน่านฟ้าของไทย และต่างประเทศเอื้ออำนวยจนมีการอนุญาตให้ทำการบิน ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่สามารถกลับมาทำการบินได้ นอกจากจะเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจการบินแล้ว ยังอาจเสียสิทธิการบินและตารางการบิน (Flight Slot) ในประเทศต่างๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ด้วย

นายชาญศิลป์ กล่าวอีกว่า หากปล่อยให้เกิดความเสียหายดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียศักยภาพในการแข่งขันไปอย่างถาวร และมีผลกระทบต่อโอกาสในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงย่อมยากที่จะเยียวยาได้ ทั้งนี้เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจการบิน เพื่อต่อยอดและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ หรือนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายต่อไป

สำหรับอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมบริเวณหลักสี่ เป็นทรัพย์สินรายการหนึ่งที่ได้ขายตามคำสั่งอนุญาตของศาลล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการขายด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งบริษัทฯ เสนอขายที่ดินและอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ แบบไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และไม่รวมสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในบริเวณอาคาร โดยเสนอขายในลักษณะและสภาพปัจจุบัน ("as is-where is") กล่าวคือ ผู้เสนอราคาต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดบนที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ทั้งนี้ อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 425 ต.ตลาดบางเขน (ดอนเมือง) อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา หรือ 7,926 ตารางวา

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการประกวดราคา(ทีโออาร์) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ก.พ.64 และระหว่างวันที่ 1 - 26 มี.ค.64 ทางอีเมล propertyforsale@thaiairways.com และสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าดูพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ได้ ระหว่างวันที่ 1 - 26 มี.ค.64 โดยติดต่อ คุณชวัชร์ อันดี โทร. 09-6651-5174 ซึ่งบริษัทฯ จะชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดการเสนอราคาและเงื่อนไขการขาย ในวันที่ 29 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 135 อาคาร 1 ชั้น 13 สำนักงานใหญ่ การบินไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การบินไทย และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 16 เม.ย.64 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2545-3251 หรือดูรายละเอียดได้ที่https://www.thaiairways.com/th_TH/about_thai/company_profile/PropertyForSale.page?

ขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก จักรี จงศิริ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น