อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

วันนี้รวย ธ.ก.ส.กดปุ่มแจกเงินหมื่น ชาวนา4.5ล้านครัวเรือน

วันนี้รวย ธ.ก.ส.กดปุ่มแจกเงินหมื่นเกษตรกร 4.56 ล้านครัวเรือน พร้อมเพิ่มวงเงินสินเชื่อชะลอข้าวเปลือก 2.4 หมื่นล้าน รับข้าวเปลือกทะลัก 1.82 ล้านตัน พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.25 น.

 
นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ทยอยโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 63/64 ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 4.56 ล้านครัวเรือน รวมวงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.–30 เม.ย.64   

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์ เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้ว เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

นายกษาปณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ยังเห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มวงเงินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 63/64 ขึ้นอีก 4,504 ล้านบาท จากการกรอบวงเงินจาก 19,826 ล้านบาท เพิ่มเป็น 24,330 ล้านบาท โดยการปรับเพิ่มขึ้นแบ่งเป็น วงเงินสินเชื่อ 3,500 ล้านบาท วงเงินค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าว 480 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  524 ล้านบาท เพื่อรองรับการชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่มีเพิ่มกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.2 แสนตันข้าวเปลือก รวมเป็น 1.82 ล้านตันข้าวเปลือก พร้อมกับขยายระยะเวลาจัดทำสัญญากู้จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ.64 เป็น 31 มี.ค.64

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 63/64 รอบที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ขึ้นอีก 3,839 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีการใช้กรอบวงเงินจากเดิม 46,807 ล้านบาท เพิ่มเป็น 50,646 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินชดเชยการประกันรายได้ให้เกษตรกร 3,755 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วงเงิน 84 ล้านบาท ซึ่งทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 63/64 และโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 63/64 ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการตามมติ ครม.ที่เห็นชอบไปแล้ว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น