อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

สรรพสามิตจ่อเบรกขึ้นภาษีความหวาน

สรรพสามิต จ่อเบรกขึ้นภาษีน้ำหวาน ห่วงกระทบชาวบ้าน ผู้ประกอบการ หลังครบกำหนด 1 ต.ค.ภาษีขึ้นแรงมาก ประกาศปีนี้ไม่มีเก็บภาษีชนิดใหม่ ซ้ำเติมประชาชน ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.54 น.

 
นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมกำลังพิจารณาชะลอปรับขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวาน เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 เนื่องจากในวันที่ 1 ต.ค.64 จะครบกำหนดเวลาที่ต้องมีการปรับขึ้นภาษีความหวานรอบใหม่ จากระยะที่ 2 ไปสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจะมีอัตราภาษีที่เพิ่มแบบก้าวกระโดด จนอาจกลายเป็นภาระให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงมีผลต่อผู้บริโภคได้ 

ทั้งนี้ที่ผ่านมา การเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีสารความหวาน ได้กำหนดอัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 4 ระยะ ซึ่งปัจจุบันกำลังเก็บภาษีระยะที่ 2 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64 และจากนั้นจะมีการเพิ่มเป็นระยะที่ 3 ดังนั้นกรมฯ จึงมีการทบทวนดูว่า หากมีการปรับขึ้นไปแล้วจะส่งผลดีผลเสีย กระทบต่อภาพรวมมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น จะกระโดดค่อนข้างมาก  

“วันที่ 1 ต.ค.64 จะมีการปรับขึ้นภาษีความหวานตามขั้นบันไดแล้ว แต่ปรากฏว่าช่วงนี้ก็ประสบปัญหาโควิด-19 ขึ้นมา กรมจะมีการทบทวนดูว่าจะมีการชะลอขึ้นภาษีออกไปหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้กรมจะต้องมีการนำข้อมูลนำมาพิจารณารายละเอียดดูความเหมาะสมอีกครั้ง ซึ่งยังไม่ได้ยืนยันว่าจะมีการเลื่อนออกไป หรือเลื่อนออกไปมากน้อยแค่ไหน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา” 

สำหรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวาน ที่มีกำหนดเพิ่มขึ้นวันที่ 1 ต.ค.64 เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จะยังได้รับยกเว้นเก็บภาษีเหมือนเดิม ส่วนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 6-8 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร จะเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นจาก 0.10 บาทต่อลิตร เป็น 0.30 บาทต่อลิตร เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 8-10 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร จะเสียภาษีเพิ่มขึ้นจาก 0.30 บาทต่อลิตร เป็น 1 บาทต่อลิตร เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 10-14 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร จะเสียภาษีเพิ่มขึ้นจาก 1 บาทต่อลิตร เป็น 3 บาทต่อลิตร เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 14-18 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร จะเสียภาษีเพิ่มขึ้นจาก 3 บาทต่อลิตร เป็น 5 บาทต่อลิตร ขณะที่เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกิน 18 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร จะเสียภาษีเท่าเดิมที่ 5 บาทต่อลิตร  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น