อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

"กสทช."เร่งแก้ปัญหาโคมไฟโซลาร์เซลล์ส่งคลื่นรบกวน

กสทช. เรียกผู้ประกอบการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาโคมไฟโซลาร์เซลล์ที่มีการเปิดปิดด้วยระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยคลื่นความถี่วิทยุรบกวนสัญญาณทีวีดาวเทียม ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.42 น.


นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมศุลกากร สมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโคมไฟโซลาร์เซลล์ที่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในการเปิด-ปิด แพร่คลื่นความถี่วิทยุรบกวนสัญญาณบริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีโคมไฟที่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในการเปิด-ปิด บางรุ่นใช้คลื่นความถี่วิทยุย่าน 3.7106 - 3.7928 กิกะเฮิรตซ์  ซึ่งมีการแพร่คลื่นรบกวนการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 3.7 กิกะเฮิรตซ์  ซึ่งการนำเข้าจำหน่าย และใช้อุปกรณ์ดังกล่าวถือว่าขัดต่อ พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

นายสุทธิศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับโคมไฟที่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Microwave Motion sensor) สามารถใช้งานได้ในคลื่นความถี่ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ย่าน 5.8 กิกะเฮิรตซ์ ย่าน 10.525 กิกะเฮิรตซ์ ย่าน 24.125 กิกะเฮิรตซ์ และย่าน 78 กิกะเฮิรตซ์ โดยสามารถดูรายละเอียดตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป

นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC) กับสำนักงาน กสทช. ส่วนอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในระบบอินฟราเรด (Passive infrared sensor) สามารถใช้งานได้ และไม่ต้องขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมกับสำนักงาน กสทช. แต่อย่างใด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น