อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

'อ้วนไป-ผอมเกิน'โดนคัดออก 'แอร์บินไทย'ปรับโฉมใหม่

“แก่-อ้วน-ไม่สวย” คัดออกแอร์ฯ การบินไทยฯ ออกเกณฑ์ใหม่ปรับออกรวม 6 พันคน ตามแผนฟื้นฟูกิจการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ พุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 19.39 น.


รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า น.ต.อนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ  ได้ลงนามในประกาศฝ่ายปฏิบัติการที่ 003/2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่จะปฏิบัติการบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ ลงวันที่ 1 มี.ค. 64 โดยระบุว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงบางส่วน รวมถึงจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินและการพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ เป็นไปด้วยความธรรม ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่การบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการฯ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64

สำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินฯ เบื้องต้น มีสาระสำคัญเรื่องเกณฑ์การประเมินสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือแอร์โฮสเตส และสจ๊วต โดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ วินัย การแต่งกาย พฤติกรรม การขาดงาน และการรักษาชั่วโมงการทำงานย้อนหลัง 3 ปี นับจากปี 62 ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อองค์กร โดยพิจารณาจากการให้ความร่วมมือตามประกาศบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ เป็นต้น

รวมถึงกำหนดเกณฑ์ประเมินเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ ได้แก่ 1.พนักงานต้อนรับฯ ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 พ.ค.64 (ยกเว้นผู้จัดการเที่ยวบิน) และ 2.ดัชนีมวลกาย (BMI หรือค่าความหนาของร่างกาย ซึ่งใช้ในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป) ต้องอยู่ในมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด คือ ชายไม่เกิน 27.5 หญิงไม่เกิน 25ด้านนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า การบินไทยได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการ 303 หน้า ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดีแล้วเมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมาตามกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย โดยมีเจ้าหนี้ 1.3 หมื่นคน มีมูลหนี้รวม 4.1 แสนล้านบาท โดยแผนฟื้นฟูฉบับนี้จะฉายภาพทั้งหมดว่าการบินไทยจะฟื้นฟูอย่างไร ซึ่งหลังจากนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฯ ว่าจะเห็นชอบแผนหรือไม่ โดยในวันที่ 12 พ.ค.64 จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อโหวตแผน คาดว่าจะได้รับการยอมรับจากเจ้าหนี้ และแผนน่าจะผ่านความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางประมาณเดือน ก.ค.นี้ เบื้องต้นคณะผู้ทำแผนเสนอให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นผู้บริหารแผนที่จะบริหาร และจัดการธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อไป


นายชาญศิลป์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายต่อเนื่อง โดยได้เจรจาต่อรองปรับเงื่อนไขการใช้เครื่องบินกับผู้ให้เช่าให้สามารถจ่ายเงินตามการใช้งานจริง ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้ 30-50% นอกจากนี้ยังได้ปรับลดพนักงาน โดยปรับลดไปแล้ว 8 พันคน เหลือ 21,000 คน คิดเป็นประมาณ 30% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด และเวลานี้กำลังเปิดโครงการให้พนักงานสมัครเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร รอบที่ 2 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก คาดว่าสิ้นปีนี้จะเหลือพนักงานการบินไทยประมาณ 1.3-1.5 หมื่นคน ทำให้การบินไทยเป็นองค์กรที่จิ๋วแต่แจ๋วมากขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ สายการบินเอกชนคุณภาพสูงที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Private High Quality Full Service) คาดว่าภายในปี 67 จะเริ่มเห็นว่าการบินไทยอาจมีกำไร
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

ความคิดเห็น