อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

ปลดล็อกขรก.บำนาญ จองคอนโดฯย่านสุขุมวิท9.9แสนบาท

ธนารักษ์ปลดล็อกข้าราชการ 14 ประเภท และ ขรก.บำนาญ จองคอนโดฯ ราคาถูก 12 แปลง พร้อมให้สิทธิจองข้ามเขตได้ ราคาเริ่ม 9.99 แสน ย่านสุขุมวิทสร้าง 28 ชั้น และอีก 11 จังหวัดทั่วประเทศ พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

 
นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในปลายเดือน มี.ค.64 กรมฯ จะเปิดให้ข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญ เข้าร่วมจองโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุประจำปี 64 จำนวน 12 แปลง 1,500 ห้อง มูลค่า 1,800 ล้านบาทได้ โดยแบ่งเป็นในกรุงเทพฯ ย่านสุขุมวิท 1 แปลง สร้างเป็นคอนโดมิเนียมสูง 28 ชั้น จำนวน 650 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก 34 ตารางเมตรต่อห้อง กำหนดราคา 3 ระดับตามความสูง ชั้น 4-6 จำนวน 78 ห้อง ราคา 999,999 บาท ชั้น 7-15 จำนวน 234 ห้อง ราคา 1.25 ล้านบาท และชั้น 16-28 จำนวน 338 ห้อง ราคา 1,499,999 บาท
 
ส่วนที่ต่างจังหวัดอีก 11 แปลง ประกอบด้วย เชียงราย นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี นครราชสีมา และจันทบุรี สร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 40 ตารางเมตรต่อห้อง ห้องละ 999,999 บาท

“ปีนี้กรมได้ขยายสิทธิให้ข้าราชการร่วมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการได้เพิ่มขึ้น จากปีก่อนให้สิทธิเฉพาะข้าราชการพลเรือนเพียงอย่างเดียว แต่ปีนี้ได้ขยายสิทธิให้เป็นข้าราชการอื่นๆ ด้วย เช่น ข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ อัยการ เจ้าหน้าที่ศาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร และข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะให้เวลาเปิดจองประมาณ 1 เดือนจนถึงเดือน เม.ย.”

นอกจากนี้ กรมฯ ยังเปิดให้ข้าราชการสามารถจองสิทธิข้ามเขตสถานที่ทำงานหรือภูมิลำเนาได้ด้วย แต่การคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ก่อน และลำดับถัดไปจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ไม่มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ โดยผู้จองเลือกจองได้เพียง 1 ห้อง และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ได้รับกรรมสิทธิ์ห้องพักอาศัย ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุที่เป็นที่ตั้งโครงการฯ 30 ปี และผ่อนผันการปรับอัตราค่าเช่า 25% จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ตลอดจนยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า สามารถนำสิทธิการเข้าร่วมโครงการเบิกตามสิทธิที่จะเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำสิทธิการเช่าไปผูกพันในการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น