อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

พาณิชย์ลงใต้ดันส่งออก"หอยเป๋าฮื้อ"ใช้สิทธิเอฟทีเอ

พาณิชย์ลงใต้ ภูเก็ต ปัตตานี เร่งดันส่งออก “หอยเป๋าฮื้อ” ใช้สิทธิเอฟทีเอ และช่วยผ้ามัดย้อมสี อาหารทะเลแปรรูป ผ้าทอพื้นเมือง และปลาสลิด ใช้สิทธิเอฟทีเอ ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 17.41 น.

         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ กำหนดลงพื้นที่ภูเก็ตและปัตตานี วันที่ 8-9 มี.ค.64 เพื่อสำรวจศักยภาพการทำประมงเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง จะเน้นส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ขยายส่งออกตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน และเกาหลีใต้ และจะนำทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเรื่องสินค้ากลุ่มสิ่งทอ จัดสัมมนาให้ความรู้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ พรชนก ให้สามารถยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งขยายช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ส่วนที่จังหวัดปัตตานี จะไปผลักดันโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน โดยจะพบหารือผู้ประกอบการและเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านบูดี อำเภอยะหริ่ง ที่มีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปที่หลากหลาย เช่น ข้าวเกรียบปลาหรือกือโป๊ะ ปลาทุบปรุงรส และปลาเส้นปรุงรส ซึ่งเป็นสินค้าได้รับมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งพบกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านตรัง อำเภอมายอ ที่ผลิตผ้าจวนตานี หรือผ้าลีมา ซึ่งเป็นผ้าทอลายโบราณบนผืนผ้าไหม และกลุ่มเลี้ยงปลาสลิดดอนนา อำเภอโคกโพธิ์ ที่มีผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว น้ำพริกปลาสลิด และปลาส้ม เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายในตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
         
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น