อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ขยายอาคารผู้โดยสารสนามบิน"สุราษฎร์ฯ"คืบหน้าแล้ว 14%

สนามบินสุราษฎร์ฯ ลุยขยายอาคารผู้โดยสาร 169 ล้าน คืบหน้าแล้ว 14% กำชับเข้มรับผู้โดยสารยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด พุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 18.33 น.

กลุ่มสื่อสารองค์กร กรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดี ทย. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจติดตามความก้าวหน้าครั้งนี้ นายวิทวัส ได้รับฟังบรรยายสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการงานปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง สัญญาเริ่มต้นเมื่อวันที่  17 ก.ย.63 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 10 มี.ค.65 ในกรอบวงเงิน 169 ล้านบาท ขณะนี้มีความคืบหน้า 14.72%       

             
ปัจจุบันท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีสายการบินที่เปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ 5 สายการบินเป็นประจำทุกวัน ในเส้นทาง สุวรรณภูมิ - สุราษฎร์ธานี - สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์และสายการบินไทยเวียตเจ็ท และเส้นทางดอนเมือง - สุราษฎร์ธานี - ดอนเมือง  โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ พร้อมกันนี้รองอธิบดี ทย. ยังได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ล้างมือบ่อยๆ 
           
อย่างไรก็ตามในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รับผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งจุดลงทะเบียนสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าออกของผู้โดยสาร ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และยังคงทำการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส และต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เช่น จุดรับรอรับกระเป๋าสัมภาระ จุดตรวจบัตรโดยสาร (Check – in counter) ที่นั่งรอก่อนการเดินทางได้จัดให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  
           
สำหรับการรักษาความสะอาด ท่าอากาศยานทุกแห่งได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารก่อนจุดรับกระเป๋าทุกเที่ยวบิน พร้อมตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ และทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นอาคาร ห้องน้ำ รถเข็น เก้าอี้ที่พักผู้โดยสาร ราวบันได ลิฟต์โดยสาร และอุปกรณ์สำหรับให้บริการ และอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง ๆ ทุกชั่วโมง หรือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทุกเที่ยวบินรวมถึงทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารที่พักผู้โดยสารทุกสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 26