อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

"ทางหลวงชนบท" แจกน้ำกว่า 396,500 ลิตร ช่วยชาวบ้านสู้ภัยแล้ง

“กรมทางหลวงชนบท” เผยผลดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคทั่วทุกภูมิภาคแล้วกว่า 396,500 ลิตร ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงหน้าแล้ง พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.32 น.


นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ ทช. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนี้ ทช.จึงได้สั่งการไปยังส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างรวดเร็วและเพียงพอ โดยประสานข้อมูลกับจังหวัด 

นายปฐม กล่าวต่อว่า หากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือ หน่วยงานของ ทช. ทั่วทุกภูมิภาคก็พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่ เพื่อแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ได้ขอความช่วยเหลือ ซึ่งปัจจุบัน ทช.ได้นำเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำสะอาด เข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคแล้ว จำนวน 396,500 ลิตร แบ่งออกเป็น 1.ภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงราย พะเยา และลำปาง 380,500 ลิตร 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ได้แก่ จ.ชัยภูมิ 10,000 ลิตร และ 3.ภาคกลาง ได้แก่ จ.ราชบุรี 6,000 ลิตร

นายปฐม กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ทช. จะเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่ เพื่อทาง ทช. จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น