อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

ด่วน!!นักศึกษาสถาบันการบินฯ ติดโควิด 2 ราย

ด่วน!!นักศึกษาสถาบันการบินฯ ติดโควิด 2 ราย สั่งปิดเรียนให้เรียนออนไลน์แทน เปิดสอนปกติ 19 เม.ย. ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งศูนย์กรุงเทพฯ-หัวหิน ขณะนี้กลุ่มใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้เข้าตรวจโควิดด้วย พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 19.43 น.


เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) แจ้งว่า สบพ.ได้รับแจ้งจากนักศึกษา 2 ราย ว่า ได้ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางผู้ว่าการ สบพ. ได้เชิญผู้บริหารเข้าประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 8 เม.ย.64 เพื่อสอบถามข้อมูล ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ และสรุปผล ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความชัดเจน สบพ. จึงขอออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้ 1. ขอให้พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา ผู้ประกอบการ ทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ หยุดปฏิบัติงานในวันที่ 8 เม.ย.64 ช่วงเวลาบ่าย และปิดทำการในวันที่ 9 เม.ย.64สำหรับนักศึกษาที่มีเรียนในวันที่ 10, 11, 16, 17 และ 18 เม.ย.64 สบพ.ได้จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กองวิชา โดยจะทำการเรียนการสอนเป็นปกติในวันที่ 19 เม.ย.64 สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา ผู้ประกอบการ ทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอให้พิจารณาตามประกาศที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน แจ้งต่อไป 2. ให้แผนกอาคารและสถานที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่วพื้นที่ของสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ทันที สำหรับศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้แผนกบริการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่วพื้นที่ของศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

3. ให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือนักศึกษา ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงเข้าตรวจ คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใดสงสัยว่าตนเองอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ขอให้ดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือติดต่องานพยาบาล สบพ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่านักศึกษาทั้งสองรายดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 63 ในระหว่างวันที่ 5-7 เม.ย.64
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น