อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

PEA แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

PEA ห่วงใยประชาชน แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ในเทศกาลวันสงกรานต์ จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยประชาชนในเรื่องการใช้ไฟฟ้าและการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยห้างร้านหรือบริษัทบางแห่งอาจหยุดยาวต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ เพื่อให้ลูกจ้างกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาวหากครอบครัว บริษัท ห้างร้านจำเป็นต้องปิดบ้านหรือกิจการเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านหรือที่ทำงาน สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กหรือปิดสะพานไฟ และปิดถังแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับสำนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยควรปลดเมนสวิตช์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมด

PEA ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร รวมทั้งปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและติดตั้งสายดิน พร้อมเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการคำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่านหรือโทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น