อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

เดินทาง3วันกว่า4.4ล้านคันต่ำกว่าเป้าแต่สูงกว่าสงกรานต์63

เดินทางสงกรานต์ 3 วัน กว่า 4.4 ล้านคัน พิษโควิดถล่มรอบ 3 ต่ำกว่าประมาณการ 32% ใช้ขนส่งสาธารณะกว่า 2.4 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 29.08% แต่สูงกว่าสงกรานต์ 63 ถึง 78% เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายกระทรวงคมนาคม 445 ครั้ง เสียชีวิต 19 ราย บาดเจ็บ 202 ราย ชลบุรีแชมป์ จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 12.51 น.

เมื่อวันที่ 12  เม.ย. ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า กระทรวงฯ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 64 ตามมาตรการของกระทรวงฯ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID”  ข้อมูลสะสมของวันที่ 10-12 เม.ย. เวลา 07.05 น. (รวม 3 วัน) พบว่าประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 2,447,564 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 29.08% แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในเทศกาลสงกรานต์ 63 สูงกว่าปีก่อน 78.34% มีปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ 4,421,313 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 32.51% แต่สูงกว่าปีก่อน 38.11% ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 4,122,176 คัน
 
สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ เกิดอุบัติเหตุ 445 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 62 ราย บาดเจ็บ 642 ราย บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 79.76% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด เกิดที่ จ.ชลบุรี มากที่สุด 27 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง 177 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 19 ราย บาดเจ็บ 202 ราย เกิดที่ จ.พัทลุง มากที่สุด 9 ครั้ง และพบอุบัติเหตุบริเวณทางรถไฟ 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย นอกจากนี้พบอุบัติเหตุจากรถบรรทุก 5 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 7 ราย

การเตรียมความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทวันที่ 12 เม.ย. รองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 207 จุด 25,112 คัน พบข้อบกพร่อง 2 คัน ได้สั่งเปลี่ยนยานพาหนะแล้ว ส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ 163 แห่ง ไม่พบข้อบกพร่อง ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือ 752 คน ไม่พบการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดแต่อย่างใด
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น