อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

หอการค้าไทยสำรวจสถานที่เอกชนรองรับฉีดวัคซีน

เอกชน กทม. ลงพื้นที่เดินทางตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ของ กทม. ที่วัดนิมมานรดี พร้อมสำรวจสถานที่ต่าง ๆ ของเครือข่ายธุรกิจเอกชน อังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 13.46 น.


นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ตนพร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ของ กทม. ที่วัดนิมมานรดี พร้อมสำรวจสถานที่ต่างๆ ของเครือข่ายธุรกิจเอกชนของหอการค้าไทยในเขตกรุงเทพฯ ที่คาดว่ามีความพร้อมในการใช้เป็นสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน เสริมประสิทธิภาพการกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มประชาชนให้กับกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานพยาบาลในสังกัด กทม.อาจไม่สามารถรองรับได้เพียงพอกับวัคซีนลอตใหญ่ที่จะเข้ามาในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้น สำหรับพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่รองรับการฉีดวัคซีนของสถานประกอบการ เช่น ด้านความสะดวก จะต้องเข้าถึงง่าย เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ มีที่จอดรถเพียงพอ และสามารถรองรับการฉีดได้อย่างน้อย 2,000 คนต่อวัน ด้านมาตรฐานสาธารณสุข จะต้องมีพื้นที่เพียงพอในการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง มีจุดนั่งรอการฉีดวัคซีน มีระบบ Internet Online สำหรับแพทย์และพยาบาลในการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ต้องสามารถส่งโรงพยาบาลได้ภายใน 10-15 นาที มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลฉุกเฉินประจำพื้นที่ เป็นต้น“ขณะนี้มีผู้ประกอบการในเครือข่ายของหอการค้าไทย ได้เสนอพื้นที่มาแล้ว 49 แห่ง กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ มีทั้งที่เป็นโรงแรม สถานประกอบการ และห้างสรรพสินค้า หลังจากที่หอการค้าไทยสำรวจความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว จะได้นำเสนอต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่เหมาะสมที่สุดก่อน 7 แห่ง ภายในเดือนเมษายนนี้ จากนั้น หากสามารถดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีกรุงเทพมหานครจะพิจารณาใช้สถานที่ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่เหลือ สำหรับการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป ทั้งนี้ หากโมเดลการดำเนินงานในกรุงเทพฯ เกิดผลดีเป็นรูปธรรมแล้ว จะนำไปใช้เป็นต้นแบบสำหรับการฉีดวัคซีนในต่างจังหวัดต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน โดยมีผู้ประกอบการในเครือข่ายหอการค้าฯ แสดงความจำนงในการเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแล้ว 234 แห่ง กระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ”

สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ขอให้ติดตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม ปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียน และประกาศที่ชัดเจนจากทางกรุงเทพมหานครต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น