อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

สงกรานต์ 6 วันใช้ขนส่งสาธารณะ 5.42 ล้าน คนต่ำกว่าที่คาด 38%

“คมนาคม” เปิดตัวเลขเดินทางสงกรานต์ 6 วัน ประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะ 5.42 ล้านคน ต่ำกว่าที่คาด 38% ขณะที่รถเข้า-ออกกรุงเทพฯ 9.51 ล้านคัน เกิดอุบัติเหตุ 1,047 ครั้ง ตาย 132 คน ชลบุรีแชมป์อุบัติเหตุ พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 12.16 น.

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม แจ้งผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย.64 ว่า ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 10-15 เม.ย.64 เวลา 07.05 น. พบว่า มีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ 5,424,044 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 38.07% โดยมีปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ จำนวน 9,510,038 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 28.26% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 8,979,015 คัน คิดเป็น 94.42% ของปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ ทั้งหมด 
             
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งต่อว่า มีการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงฯ (ถนน ราง น้ำ อากาศ) รวม 1,047 ครั้ง ลดลง 16.17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 132 คน และบาดเจ็บ 1,033 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง คิดเป็น 77.51% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด คิดเป็น 64.02% รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็น 33.60% จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จังหวัดชลบุรี จำนวน 40 ครั้ง 
            
ส่วนสถานการณ์อุบัติเหตุบนระบบขนส่งสาธารณะและรถบรรทุก พบรถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ จำนวน3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 7 คน บาดเจ็บ 11 คน รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บ 5 คน อุบัติเหตุทางรถไฟ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 1 คน ส่วนทางน้ำและทางอากาศไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 207 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 55,162 คัน พบข้อบกพร่องและสั่งให้เปลี่ยนรถ จำนวน 3 คัน ส่วนท่าเรือ/แพ จำนวน 163 แห่ง ไม่พบข้อบกพร่อง ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือ ไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น