อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

6แบงก์รัฐปิดสาขาให้บริการไวขึ้น ในห้าง17.00น. นอกห้าง15.30น.

แบงก์รัฐ 6 แห่ง ปรับเวลาเปิด-ปิดสาขาทั่วประเทศ ในห้างปิด 5 โมงเย็น นอกห้างปิด 15.30 น. เริ่ม 16 เม.ย. เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 14.51 น.

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ได้ออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิดเพิ่มเติม สำหรับการให้บริการผ่านสาขาทั่วประเทศตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
 
ทั้งนี้ ได้ปรับเวลาปิดสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ สาขาในห้าง หรือสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดไม่เกินเวลา 17.00 น. สาขาภายนอกห้างปิดไม่เกินเวลา 15.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.64 เป็นต้นไป พร้อมกับจำกัดช่องให้บริการ และจำกัดจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม นอกจากนี้ ให้พิจารณาปิดสาขาบางแห่งชั่วคราว สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด ตามประกาศของจังหวัดหรือรัฐบาล โดยให้ลูกค้าใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็ม หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ออนไลน์ได้ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดการบริการทางเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร 
 
หากพบพนักงานหรือลูกค้าติดเชื้อเข้าใช้บริการ ให้แต่ละธนาคารปิดทำการ เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันที และเปิดทำการเมื่อเสร็จสิ้น ส่วนพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ตรวจเชื้อ และทำการกักตัวเองในที่พักตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับจัดให้มีพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสเชื้อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น