อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

มั่นใจได้ "สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ" ป้องกันโควิดเป๊ะ 

"สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ" ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เป๊ะ ได้มาตรฐาน กพท. ย้ำสนามบินให้ทำความสะอาดบ่อยๆ แอร์ไลน์งดเสิร์ฟอาหาร วอนผู้โดยสารหากพบว่าเสี่ยงให้เลี่ยงเดินทาง เสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 17.17 น.


เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบการขนส่งทางอากาศ เจ้าหน้าที่ กพท. ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของสายการบินและท่าอากาศยาน โดยเริ่มออกตรวจมาตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา มีเป้าหมายหลักที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ซึ่งผลการตรวจสอบในภาพรวมของทั้ง 2 ท่าอากาศยาน พบว่า การจัดการโดยรวมเป็นไปตามมาตรฐาน มีจุดที่ต้องแก้ไขอยู่บ้าง ซึ่งทางท่าอากาศยานได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงเป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ กพท. ได้เข้าตรวจสอบระบบตั้งแต่การตรวจสอบผู้โดยสารที่ประตูต่าง ๆ โดยท่าอากาศยานมีการตรวจคัดกรองบุคคลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด และติดสติกเกอร์เพื่อแสดงถึงการผ่านการคัดกรอง นอกจากนี้ยังควบคุมให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าบริเวณจมูกและปาก หากพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตาม ทางท่าอากาศยานจะปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่และหากพบว่ามีอาการไข้ แพทย์ประจำท่าอากาศยานจะเข้ามาตรวจสอบถึงสาเหตุ หากมีความสงสัยจะได้ส่งต่อยังโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการต่อไป 
นอกจากนี้ท่าอากาศยานยังได้จัดทำแนวทางเพื่อให้เกิดระยะห่างระหว่างบุคคลในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การออกบัตรขึ้นเครื่อง (Check- in counter) จุดตรวจบัตรโดยสาร พื้นที่จุดตรวจค้น (Security Check) การรอขึ้นเครื่องบินที่หน้าประตูขึ้นเครื่อง Contact Gate/Bus Gate การรอรับกระเป๋าที่สายพานรับกระเป๋า รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ โดยจัดเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ในทุกจุด ทั้งนี้ กพท.ได้กำชับให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมตรวจสอบการใช้อุปกรณ์และการสวมใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในท่าอากาศยาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ล้างมือตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งทางสนามบินปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และมีการเพิ่มเติมจุดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคอย่างเหมาะสม 

สำหรับการดำเนินการของสายการบินพบว่ามีมาตรการในการจัดระบบให้ผู้โดยสารขึ้นและลงจากอากาศยานอย่างเป็นระบบ และยังคงงดการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง กพท.ได้กำชับให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทาง ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดินทางทางอากาศ ทั้งที่ท่าอากาศยานและในเครื่องบินอย่างเคร่งครัด และหากผู้โดยสารพบว่าตนเองมีความเสี่ยงขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางและตรวจหาเชื้อ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่ง กพท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารทุกคนจะได้รับการบริการในการเดินทางด้วยความสะดวกและถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น