อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

พาณิชย์สั่งโรงงานหน้ากากเดินเครื่องผลิตเต็มที่ ยันของไม่ขาดแคลน

กรมการค้าภายใน สั่งโรงงานหน้ากากเดินเครื่องเต็มที่ ยันเพียงพอไม่ขาดแคลน ขายห้ามเกินชิ้นละ 2.5 บาท อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.43 น.


นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบและติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่ ทำให้ทุกจังหวัดได้กำหนดมาตรการให้ประชาชน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเวลาที่ออกจากที่อยู่อาศัย โดยพบว่าราคาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยังอยู่ที่ 1.90 – 2.50 บาท 

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในได้ประชุมติดตามสถานการณ์การผลิตหน้ากากอนามัยร่วมกับผู้ผลิตหน้ากากอนามัย พบว่า ปัจจุบันยังคงมีหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และหน้ากากทางเลือกในตลาดปริมาณมาก และวัตถุดิบยังคงมีเพียงพอ แม้ขณะนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้น แต่ผู้ผลิตก็มีวัตถุดิบและหน้ากากอนามัยเหลือพร้อมที่จะส่งมอบ ส่วนบางรายที่ชะลอการผลิตก็พร้อมที่จะผลิตเพิ่มถ้ามีคำสั่งซื้อเข้ามา

“เรื่องนี้ได้ให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแจ้งปริมาณที่พร้อมส่งมอบหรือกำลังผลิตที่ยังคงเหลืออยู่มาที่กรม ซึ่งหากพื้นที่ใดที่มีปริมาณหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอจะได้ประสานจัดส่งไปเสริมได้ทันที นอกจากนี้ ยังได้ขอให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยดำเนินการผลิตอย่างเต็มที่ และได้เน้นย้ำว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุมต้องจำหน่ายตามราคา ที่กำหนดไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท ซึ่งหากพบว่ามีการจำหน่ายเกินกว่าราคาที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ หรือกรณีที่ไม่ติดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น