อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

จับตา วาระครม.เคาะมาตรการเยียวยา-ลดค่าครองชีพ

ที่ประชุมครม. วันที่ 5 พ.ค.นี้ เตรียมพิจารณาข้อเสนอมาตรการเยียวยา และช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 โดยกระทรวงพลังงาน เสนอมาตรการลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน พร้อมลุ้นมาตรการทางการเงินการคลังออกมาเพิ่มเติม พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.12 น.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมเตรียมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงพลังงาน จะเป็นหน่วยงานแรกที่เสนอมาตรการลดค่าไฟฟ้า ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - มิ.ย. 64  เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน วงเงินประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท ซึ่งจะใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ตามกรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ขณะที่มาตรการทางการเงินการคลังนั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการ ซึ่งจะมีทั้งการให้เงินเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อน รวมถึงการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปล่อยกู้ฉุกเฉิน ซึ่งได้เตรียมวงเงินเอาไว้แล้วอีกกว่า 1 หมื่นล้านบาท  พร้อมกับขยายเวลาพักหนี้ให้ผู้เดือดร้อนด้วย ส่วนมาตรการกระตุ้นให้ผู้มีเงินออมออกมาใช้จ่าย เช่น คนละครึ่ง เราชนะ หรือมาตรการใหม่นั้น จะอยู่ในมาตรการการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะออกตามมาหลังจากมีการออกมาตรการเยียวยาไปแล้ว

ส่วนวาระอื่น ๆ กระทรวงพาณิชย์ เสนอการต่ออายุ โครงการการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดโดยการยกเลิกภาษีนำเข้าและโควตา (DFQF) ของไทยระยะที่ 2 ทางด้านกระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษ

ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยคุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้วปลั๊กหลอดฟลูออเรสเซนต์​ และขั้วรับสตาร์ต​เตอร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น