อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

เฮถ้วนหน้าคนละ2พัน เพิ่มวงเงิน'เราชนะ-ม33เรารักกัน'

ครม. อนุมัติเพิ่มเงิน โครงการเราชนะ, ม33เรารักกัน คนละ 2 พัน ให้ใช้จ่ายสิ้นสุด 30 มิ.ย.64 ส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเดือนละ 200 บาท 6 เดือน  พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.47 น.


เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ภายหลังจาก ครม.ไฟเขียวแจกเงิน "คนละครึ่งเฟส 3" คนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ระยะเวลาเดือน ก.ค.-ธ.ค.64 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น  

ล่าสุดมีรายงานว่า ที่ประชุมครม. ยังอนุมัติโครงการเราชนะ กลุ่มเป้าหมาย 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินงบประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

รวมถึงโครงการ ม33 เรารักกัน กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

และที่ประชุม ครม. ยังอนุมัติให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.) และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เป้าหมาย 2.5 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 60