อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

ชง6ข้อ'บิ๊กตู่'ช่วยด่วน! ขอไฟเขียวนั่งกินในร้านอาหารได้

โควิดพ่นพิษ! นายกร้านอาหาร ส่งหนังสือร้องขอ "นายกฯ ตู่" วอนผ่อนปรน-ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและลูกจ้าง ชงไฟเขียว 6 ข้อ ปล่อยนั่งกินในร้านได้ ด้านเลขาฯ เสน่ห์ พึ่ง รมว.แรงงาน ช่วยอีกทาง เสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.41 น.


หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอก 3 ช่วงเดือนเมษายน ทำให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กังวลจะเกิดการแพร่ระบาดต่อเนื่อง ดังนั้นศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ่งสำคัญไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นวงกว้าง และส่วนมากยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด-19 และมาตรการควบคุมของการระบาดในช่วง 2 ผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวนไม่น้อยต้องเลิกกิจการพร้อมกับหนี้สินที่ติดพันอีกจำนวนมาก และอีกจำนวนมากสุ่มเสี่ยงต้องปิดกิจการตามไปอีกไม่น้อยนางภาส์สิณี พิทักษ์นิลประดับ นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร จึงมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ร้านอาหารเดือดร้อน และวอนนายกฯช่วยเหลือ โดยระบุว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกข้อกำหนดพื้นที่สถานการณ์เพื่อบังคับใช้มาตรการควบคุมทั่วประเทศนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกมาตรการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบอย่างมากในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะรายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มขาดหายไปจากเดิมกว่าร้อยละ 50 อันเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออยู่แล้ว เมื่อร้านอาหารและเครื่องดื่มต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค. ที่บังคับใช้แล้ว ยิ่งทำให้เจ้าของร้านอาหาร พนักงานลูกจ้าง รวมถึงบุคคลที่อยู่ในความดูแลรวมหลายแสนคน ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการประกอบกิจการ และทำให้การดำรงชีพเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร จึงขอกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้กรุณาช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานลูกจ้าง ด้วยการออกมาตรการผ่อนปรนและช่วยเหลือ ดังนี้
1. การช่วยเหลือเจ้าของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
(1) ให้ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เปิดให้ลูกค้าใช้บริการในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้
(2) งดเว้นหรือลดหย่อน การจัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(3) ลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
(4) ลดเงินสมบทประกันสังคม

2. การช่วยเหลือพนักงานลูกจ้างของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
(1) ชดเชยรายได้ให้แก่ลูกจ้าง ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนประจำ
(2) ขยายเวลานำส่งเงินสมทบ และลดเหลืออัตรา 2 ต่อไปอย่างไรก็ตาม นายเสน่ห์ สมศรี เลขาธิการสมาคมฯ เดินเรื่องยื่นหนังสือของสมาคมฯ ถึง นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน อีกหนึ่งช่องทาง พร้อมทั้งได้รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการร้านอาหารให้ รมว.แรงงาน ทราบและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ อีกทั้งได้รายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องและผลกระทบด้านต่างๆ ให้ รมว.สุชาติ ได้รับทราบเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ขอให้ผ่อนผันให้ลูกค้านั่งในร้านอาหารได้ 
2. ลดการส่งเงินประกันสังคมทั้งนายจ้างและลูกจ้างลงให้เหลือ 2% ตลอดสามเดือน (พ.ค-มิ.ย.-ก.ค. 64) หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 รอบที่ 3 จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม 
3. ให้ร้านอาหารและ SME สามารถพักชำระหนี้และยืดระยะเวลาการชำระหนี้และหรือผ่อนผันการชำหนี้ออกไป 6 เดือน-12 เดือนโดยลดหย่อนดอกเบี้ย MLR.-MRR. ลงด้วยตามความเหมาะสม 
4. ให้จัดหาแห่งเงินทุนและหรือธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงได้ง่ายและปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุด 1% ต่อปี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น