อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

ส.ค.วิ่งฉิว 4 เลน สายเชียงใหม่-เชียงราย 90 กม.

“ทางหลวง” อัพเดทสร้าง 4 เลน สาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย วิ่งได้แล้ว 90 กม. พร้อมเร่งปิดจ๊อบ ส.ค.นี้ 42 กม. 2,633 ล้าน ส่วนอีก 67 กม. ยังเป็น 2 เลน รอเสนองบขยายครบตลอดทั้งเส้นทางบูมขนส่งเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.40 น.


รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้รายงานความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย จาก 2 ช่องจราจร ไปกลับ เป็น 4 ช่อง ไปกลับ ระยะทาง 42.8 กม. วงเงินก่อสร้างรวม 2,633,662,058 บาท แบ่งก่อสร้าง 5 สัญญา โดยยังเหลือ 2 สัญญาระยะทาง 22.3 กม. ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ สัญญาที่ 4 ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 กม.20+200-31+700 ระยะทาง 11.5 กม. วงเงิน 756,668,550 บาท บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญา 21 ก.พ.62 สิ้นสุด 9 ก.พ.64 รวม 720 วัน ได้ผลงาน 87.443%

ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างระเบิดภูเขาลดความชันถนน ขึ้นโครงสร้างทางใหม่ ปูผิวจราจร สร้างงานระบายน้ำ และระบบป้องกันดินสไลด์ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ส.ค.64 โดยได้รับสิทธิขยายสัญญาใหม่เนื่องจาก ทล.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เพราะติดปัญหารื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค รวมถึงได้รับสิทธิช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ที่หยุดก่อสร้างคืนผิวจราจรให้ประชาชนโดยขยายสัญญาให้อีก 200 กว่าวัน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.64-ส.ค.64และสัญญาที่ 5 ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 กม.31+700-42+000 และ กม. 62+500-63+000 ระยะทางรวม 10.8 กม. วงเงิน 767,000,000 บาท บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญา 12 ก.พ.62 สิ้นสุด 2 ธ.ค.63 รวม 660 วัน ได้ผลงาน 94.650% ปูผิวจราจร และสร้างสะพานเสร็จทั้งหมดแล้ว กำลังตีเส้นจราจร ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือน ป้ายจราจรต่างๆ และไฟส่องสว่างคาดแล้วเสร็จ มิ.ย.นี้ เนื่องจากขอสงวนสิทธิ์ขยายสัญญาใหม่ 186 วัน ตั้งแต่ 3 ธ.ค.63-มิ.ย.64 จากปัญหารื้อย้ายต้นไม้ในพื้นที่แนวเส้นทางผ่านเขตป่าไม้ต้องขออนุญาตหน่วยงานเกี่ยวข้องก่อนก่อสร้าง ทล.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้จึงขยายเวลาให้

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ส่วนอีก 3 สัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดบริการแล้วรวมระยะทาง 20.5 กม. ได้แก่ สัญญาที่ 1 ตอน ต.ป่าเมี่ยง-บ.ปางน้ำถุ ช่วง กม. 42+000-กม.51+250 ระยะทาง 9.25 กม. วงเงิน 634,500,000 บาท บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง สัญญาที่ 2 ตอน บ.ปางน้ำถุ-บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 กม.51+250-กม.57+900 ระยะทาง 6.65 กม. วงเงิน 238,422,908 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้าง และสัญญาที่ 3 ตอน บ.ปางน้ำถุ-บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 กม.57+900-กม.62+500 ระยะทาง 4.6 กม. วงเงิน 237,070,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้างสำหรับการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ทำให้กระทบโครงการก่อสร้าง 2 เรื่อง คือความไม่สะดวกในการขนวัสดุก่อสร้างข้ามจังหวัด เช่น จาก จ.ชลบุรี หรือ กรุงเทพฯ มาเชียงใหม่และเชียงราย เนื่องจากรัฐบาลเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 และปัญหาแรงงานแม้ใช้แรงงานไทยเป็นหลัก แต่มีแรงงานต่างชาติที่ทำงานในไทยนานแล้วก่อนการระบาดทำให้เดินออกนอกพื้นที่ไม่ได้ ผู้รับเหมาได้บริหารจัดการปัญหาและยืนยันว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา อย่างไรก็ตาม ได้ทำเรื่องเสนอ ทล.ขอสงวนสิทธิ์ขยายสัญญาไว้ด้วยเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย

สำหรับทางหลวงสาย 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย มีระยะทางตลอดสาย 158 กม. ปัจจุบันขยายเป็น 4 ช่องแล้ว 68.5 กม. หากแล้วเสร็จอีก 22.3 กม.จะเป็น 4 ช่องรวม 90.8 กม. ช่วยเสริมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น 30,000 คันต่อวัน จากเดิมอยู่ที่ 10,000 กว่าคัน ส่วนอีก 67.2 กม. ที่ยังเป็น 2 ช่อง ทล. จะของบประมาณเพื่อก่อสร้างเป็น 4 ช่องต่อไป เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางผ่านพื้นที่ภูเขาและแนวทางคดเคี้ยวให้สะดวกและปลอดภัยขึ้น ส่งเสริมการขนส่งสินค้าไป อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เชื่อมประเทศ สปป.ลาว และ เมียนมา ตลอดจนประหยัดเวลาเดินทางจากเชียงใหม่-เชียงราย ได้ 1 ชม. จากเดิมใช้เวลา 3 ชม.กว่า ลดเหลือ 2 ชม.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น