อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ดัน "สุโขทัย" ชิงรางวัลเมืองการเรียนรู้โลกของยูเนสโก

อพท.ส่งจังหวัดสุโขทัย ชิงรางวัลเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้โลกจากยูเนสโก รอประกาศผลเดือน มิ.ย.นี้ เชื่อหากได้รางวัล จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.14 น.


น.อ.อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้มอบให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) จังหวัดสุโขทัย ร่วมมือกับจังหวัดสุโขทัย ผลักดันสุโขทัย เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก หรือ จีเอ็นแอลซี ในปี 64 ล่าสุด อพท. 4 ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดให้จัดทำใบสมัครโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และนำส่งต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และยูเนสโก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะรอการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในเดือน มิ.ย.นี้

​“ขณะนี้เอกสารการสมัครที่นำส่งไปแล้วนั้น ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไม่เกิน 3 เมือง เพื่อส่งให้ยูเนสโกเป็นผู้ตัดสิน หากเมืองสุโขทัยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ จะนับเป็นเมืองที่ 2 ของประเทศไทย โดยเมืองแรกที่ยูเนสโกคัดเลือกและประกาศผลไปแล้วเมื่อปี 62 คือ เทศบาลนครเชียงราย หากสุโขทัยได้รับเลือกเป็นจีเอ็นแอลซี จะช่วยยกระดับเมืองและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนได้เป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น”

​สำหรับการส่งเมืองสุโขทัยเข้าชิงจีเอ็นแอลซี เพราะเห็นว่า เป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทางด้านศิลปะและหัตถกรรม ที่มีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ประชาชนและชุมชนในเมืองแห่งนี้ก็ได้ใช้วิชาความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาในการประกอบอาชีพ ​ซึ่งการได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกจีเอ็นแอลซี นอกจากช่วยให้เกิดการรับรู้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิก จีเอ็นแอลซี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 224 เมือง ใน 52 ประเทศ กระจายอยู่ทั่วโลก เกิดการเดินทางศึกษาเรียนรู้ระหว่างกันในกลุ่มสมาชิก และยังช่วยสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ที่ต้องการเดินทางเพื่อศึกษาเรียนรู้

ขณะเดียวกันยังเป็นการต่อยอดการรับรู้ในภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเมืองสุโขทัยที่เคยได้รับเลือกเป็น เมืองมรดกโลก เมื่อปี 34 มรดกความทรงจำแห่งโลก ในปี 46 และเมืองสร้างสรรค์ ในปี 62 ด้วย โดยจะช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าเชิงพื้นที่ทั่วจังหวัดสุโขทัย เกิดรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดและเข้าสู่ประเทศไทย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น